YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 15 (2)
Cilt: 15  Sayı: 2 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2020-2 Full Issue

Sayfalar I - IV

MAKALE
2.
Yok Olan Bir Tipolojinin Arkeolojisi: Türkiye Coğrafyasında Moteller
Archeology of a Vanishing Typology: Motels in the Geography of Turkey
Gökçeçiçek Savasir, Zeynep Tuna Ultav
doi: 10.14744/megaron.2020.82956  Sayfalar 171 - 182

3.
Mimari Tasarımda Katlanan Coğrafyanın Kuramı: Kapadokya Deneyimi
Theorizing Folded Geography in Architectural Design: Experience of Cappadocia
Levent Arıdağ, Bilge Can
doi: 10.14744/megaron.2020.90582  Sayfalar 183 - 192

MAKALE (TEZDEN)
4.
Mimari Tasarım Sürecinde Bellek ve Mimesis: Archiprix Projeleri Üzerine Bir Değerlendirme
Memory and Mimesis During the Architectural Design Process: An Evaluation Over Archiprix Projects
Özgür Demirkan, Ayhan Usta
doi: 10.14744/megaron.2020.32548  Sayfalar 193 - 203

5.
Tarihi Çevrede Mimari Tasarım: İstanbul Yenileme Alanları
Architectural Design in Historical Areas: Urban Regeneration Areas in İstanbul
Burcu Tan, Feride Pınar Arabacıoğlu
doi: 10.14744/megaron.2020.05935  Sayfalar 204 - 216

MAKALE
6.
Kentin Dönüşümünü Bir Parselden Okumak: İzmir’in Kordon’undaki 1201/20 Numaralı Parselin 150 Yıllık Tarihçesi
Reading the Transformation of the City from a Parcel: The 150-Year History of Parcel 1201/20 at Kordon of Izmir
Halil İbrahim Alpaslan
doi: 10.14744/megaron.2020.34603  Sayfalar 217 - 229

ARAŞTIRMA ÖZETI
7.
Macaristan’da Ayakta Kalan İki Osmanlı Türbesinin Ölçüleri: 16. Yüzyıl Osmanlı Yapım Tekniklerine Katkılar
The Dimensions of the Two Remaining Türbes in Ottoman Hungary: Contributions to the Methods of Ottoman Construction Practices in the Sixteenth Century
Gergo Máté Kovács, Péter Rabb
doi: 10.14744/megaron.2020.51333  Sayfalar 230 - 239

MAKALE
8.
Dinar-Bademli Cami: Mimari Özellikleri ve Kalem İşleri
Dinar-Bademli Mosque: Architectural Characteristics and Hand-Made Decorations on Plaster
Aslıhan Ece Paköz, Nurcan Boşdurmaz, Zeynep Gül Ünal
doi: 10.14744/megaron.2020.90377  Sayfalar 240 - 253

9.
Merdivenli Sokaklar İçin Çoklu Afet Risk Değerlendirme ve Erişilebilirlik: İstanbul Örneği
Multi-Disaster Risk Evaluation and Accessibility for Stair Streets: The Case of Istanbul
Gül Yücel, İlke Ciritci
doi: 10.14744/megaron.2020.37108  Sayfalar 254 - 269

MAKALE (TEZDEN)
10.
Bina Yenileme Uygulamaları için Sürdürülebilirlik Ölçütlerinin Belirlenmesi: Sistematik Literatür Taraması ve Meta Analizi
Determination of Sustainability Criteria for Building Renewal Applications: A Systematic Literature Review and Meta-Analysis
Seda Serbest Yenidünya, Sevgül Limoncu
doi: 10.14744/megaron.2020.92499  Sayfalar 270 - 284

MAKALE
11.
Dış Kaçış Merdivenlerindeki Tehlike Kaynaklarının Uluslararası Kurallar Bağlamında Analizi
Analysis of Hazard Sources in External Escape Stairs within the Context of International Principles
Erkan Avlar, Hüsniye Sueda Yıldırım
doi: 10.14744/megaron.2020.40316  Sayfalar 285 - 297

MAKALE (TEZDEN)
12.
Açık Planlı Bürolarda, İşitsel Konforun Tasarım Parametresi Olarak Alınmasına Yönelik Bir Yaklaşım Örneği
An Example Approach for Taking of Auditory Comfort as a Design Parameter in Open Planned Offices
Semran Özdem Gürtürk, Neşe Yüğrük Akdağ
doi: 10.14744/megaron.2020.44452  Sayfalar 298 - 307

MAKALE
13.
Akışlar Arasındaki Yaşam: Havaalanı Şehirleri ve Metropoliten Alanlarda Değişen Eğilimler Üzerine Bir Çalışma
Life In-Between Flows: A Study on Airport Cities and Changing Trends in Metropolitan Areas
Dila Babaoğlu, Eren Kürkçüoğlu
doi: 10.14744/megaron.2020.88557  Sayfalar 308 - 320

14.
Soğuk İklim Bölgesinde Kamusal Alanda Tasarım Önerilerinin Mikro-İklim Yönünden Değerlendirmesi: Yakutiye Meydanı Örneği
Microclimate Assessment of Design Proposals for Public Space in Cold Climate Zone: Case of Yakutiye Square
Doğan Dursun, Merve Yavaş, Sevgi Yılmaz
doi: 10.14744/megaron.2020.15985  Sayfalar 321 - 331

15.
Optimal Peyzaj Uygunluk Analizi Yöntemi: Anamur İlçesi Örneği
Landscape Optimal Suitability Analysis Method: The Case of Anamur District
Tülay Erbesler Ayaşlıgil
doi: 10.14744/megaron.2020.52296  Sayfalar 332 - 342© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale