YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 14 (Özel Sayı)
Cilt: 14  Ek: Özel Sayı - 2019
Özetleri Göster | << Geri
1.
İstanbul 1. Konut Kurultayı - Sunuş
Istanbul 1. Housing Congress - Presentation
Gülay Zorer Gedik
Sayfa I

GIRIŞ SAYFALARI
2.
Megaron 2019 (Özel sayı) Full Issue

Sayfalar I - V

EDITÖRDEN
3.
Editörden
Editorial
Candan Çınar, Berna Dikçınar, Füsun Çizmeci, Çiğdem Polatoğlu, Iclal Dinçer
Sayfa II

MAKALE
4.
İstanbul’da Karma Kullanım Mega Projelerin Kent ve Konut Dili Üretimleri
The Production of Urban and Residential Language by Mixed-Use Mega Projects in İstanbu
Ali Aslankan
doi: 10.5505/megaron.2018.66199  Sayfalar 1 - 10

MAKALE (TEZDEN)
5.
Toplumsal Cinsiyet Kavramının Konut Mekân Organizasyonu ve Konut Reklamları Üzerine Etkisi
The Effects of Gender Concept on Housing Advertisements and Residential Organization
Gülçin Erdaş, Emine Fulya Özmen
doi: 10.5505/megaron.2018.01488  Sayfalar 11 - 28

6.
Kentsel Dönüşüm Kıskacında Tent ve Konut Hakkı: Tozkoparan
Right to the City and Right to Housing in the Grip of Urban Transformation: Tozkoparan
Selin Çınar Erdüzgün, Füsun Çizmeci Yöreş
doi: 10.14744/megaron.2019.24382  Sayfalar 29 - 38

7.
Üst Gelir Grubu Konutlarda Kullanıcı Memnuniyetinin Aidiyet Üzerinden İncelenmesi: Ataköy Örneği
An Analysis of User Satisfaction in Relation with Sense of Belonging in High Income Housing: Ataköy Case
Tülin Barutçular, Neslihan Dostoğlu
doi: 10.14744/megaron.2019.95815  Sayfalar 39 - 52

8.
Toplu Konut Yerleşimlerindeki Açık Alanlarda Rüzgarın Kullanıcı Konforuna Etkisinin Analizi ve Değerlendirilmesi
Analysis and Evaluation of the Wind Effect on User Comfort in Mass Housing Open Areas
Özge Şabanoğlu, Gülen Çağdaş
doi: 10.5505/megaron.2018.91668  Sayfalar 53 - 69

MAKALE
9.
Yeni Yaşam Biçimleri Üzerine Denemeler: Bir Mimari Tasarım Stüdyosu Deneyimi
Experiments On New Ways of Living: An Architectural Design Studio Experience
Hülya Turgut, Nagehan Açımuz İşbakan
doi: 10.14744/megaron.2019.48295  Sayfalar 70 - 82

10.
Sosyal Konut Yerleşmelerinde Kentsel Mekân Üretimi: İstanbul Kayabaşı 24. Bölge Sosyal Konut Yerleşmesi
Production of Urban Space in Social Housing Settlements: İstanbul Kayabaşı 24th District Social Housing Settlement
Özgür Bingöl
doi: 10.14744/megaron.2019.92160  Sayfalar 83 - 99

11.
Kentsel Dinamikler ile Değişen Enformel Konut Yerleşmelerinde “Aidiyet” Kavramının Tartışılması
Discussion of Place Attachment Concept in Informal Settlements Under Urban Dynamics
F. Yurdanur DülgeroğluYüksel, Fatma Ahsen Özsoy, Gülçin Pulat Gökmen
doi: 10.14744/megaron.2019.41033  Sayfalar 100 - 108

12.
Konut Sunum Biçimlerinin İstanbul’un Sosyokültürel ve Mekansal Değişimine Etkileri
The Effects of Housing Presentations on Sociocultural and Spatial Change of Istanbul
Hümeyra Kılıç, Hatice Ayataç
doi: 10.14744/megaron.2019.69320  Sayfalar 109 - 121

MAKALE (TEZDEN)
13.
Tarımköy Uygulamalarının Konut Kullanım Kalitesi Bağlamında Değerlendirilmesi: Karyağmaz Köyü Örneği
Evaluation of Tarımköy in Terms of Dwelling Space Use Quality: Case of Karyağmaz
Özge Özkuvancı, Yasemin Alkiser Bregger
doi: 10.14744/megaron.2019.82687  Sayfalar 122 - 132

14.
İstanbul’da Yüksek Konut İmgesinin Gelişimi: Politikalar ve Mimari-İz(m)ler
The Development of High-rise Housing Image in Istanbul: Policies and Architectural-is(m)s
Tüba Sarı, Yurdanur Dülgeroğlu
doi: 10.14744/megaron.2019.24654  Sayfalar 133 - 144

MAKALE
15.
İstanbul’un Kentsel Dönüşüm Sürecinde Konut Yoğunlukları Değişimi
Changes in Urban Density; Case of Istanbul’s Massive Redeveloping Areas
Özdemir Sönmez
doi: 10.5505/megaron.2018.03880  Sayfalar 145 - 154

16.
Kentsel Dönüşüm Kıskacında “Bağdat Caddesi”
“Bağdat Street” in the Grip of Urban Transformation
Naime Hülya Berkmen, Sırma Turgut
doi: 10.14744/megaron.2019.35467  Sayfalar 155 - 166

MAKALE (TEZDEN)
17.
Yaşam Kalitesinin Arttırılmasında Bir Etmen: Mekânsal Güvenlik Ölçütleri
As a Factor of Improving the Life Quality: Measurement of Spatial Safety
Tuba Koca, Nilgün Çolpan Erkan
doi: 10.5505/megaron.2018.18942  Sayfalar 167 - 176

MAKALE
18.
Barınma Problemine Çözüm Olarak Sunulan İpotekli Konut Kredilerine Erişilebilirliğin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Affordability of Mortgage Loans Offered as a Solution for Housing Issue
Ahmet Suvar Aslan
doi: 10.14744/megaron.2019.26986  Sayfalar 177 - 191

MAKALE (TEZDEN)
19.
Dar Gelirli Konut Alanlarının Dönüşümünde Sosyal Karma Politikası: Fikirtepe Örneği
Social Mixed Policy in the Transformation of Low-Income Housing Areas: The Case of Fikirtepe
Başak Bülbül Akın, Asuman Türkün
doi: 10.14744/megaron.2019.85047  Sayfalar 192 - 202

MAKALE
20.
Konut Çevresi ve Kentsel Yaşam Kalitesi
Residential Environment and Quality of Urban Life
Tayfun Salihoğlu, Handan Türkoğlu
doi: 10.5505/megaron.2018.06977  Sayfalar 203 - 217© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale