YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 14 (4)
Cilt: 14  Sayı: 4 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2019-4 Full Issue

Sayfalar I - IV

MAKALE (TEZDEN)
2.
Bir Sağlıklı Yaşam Merkezinin İç Mekan Fiziksel Çevre Kalitesinin Nesnel, Öznel ve Mimari Kriterler Çerçevesinde İncelenmesi
Evaluating Indoor Environmental Quality of a Wellness Center Through Objective, Subjective and Architectural Criteria
Abubaker Hassan Ali Alkabashi, Papatya Nur Dökmeci Yörükoğlu
doi: 10.14744/megaron.2019.47113  Sayfalar 483 - 494

3.
Yapı Kabuğu Performansının Yenilikçi Bir Tasarım Kapsamında Değerlendirilmesi: Yüzeyden Isıtma Soğutma Sistemli Modüler Hibrid Duvar Örneği - İstanbul
Evaluation of Building Shell Performance in the Scope of an Innovative Design: Modular Hybrid Wall Example with Surface Heating Cooling System - İstanbul
Selcen Nur Erikci Çelik, Gülay Zorer Gedik
doi: 10.14744/megaron.2019.59329  Sayfalar 495 - 506

MAKALE
4.
Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde Yapı Malzemesi Endüstrisi ve Mimari Üretim/Kültür Ortamı
Building Materials Industry and Architectural Practice/Culture in Early Republican Turkey
Yekta Özgüven, Emel Cantürk
doi: 10.14744/megaron.2019.54871  Sayfalar 507 - 520

MAKALE (TEZDEN)
5.
Çapraz Lamine Ahşap (CLT) Duvar–Döşeme Birleşiminin Yapısal Davranışının Deneysel İncelenmesi
Experimental Investigation of Structural Behavior for Cross Laminated Timber (CLT) Wall-to-Floor Connection
Aygül Ceylan, Z Canan Girgin
doi: 10.14744/megaron.2019.75508  Sayfalar 521 - 529

6.
Adana Vilayeti Hükümet Konakları
Government Offices in Adana Province
Nur Umar, Cengiz Can
doi: 10.14744/megaron.2019.59489  Sayfalar 530 - 543

MAKALE
7.
Ankara’da Kent İçi Yolculukların Cinsiyete ve Yaş Gruplarına Göre Karşılaştırmalı Analizi
The Comparative Analysis of Urban Transport in Ankara By Gender and Age Groups
Hayri Ulvi, Mehmet Uysal, Mustafa Kemal Öktem, Hatice Gül Önder
doi: 10.14744/megaron.2019.24572  Sayfalar 544 - 554

8.
Raylı Sistem İstasyonlarına Yaya Erişilebilirliğinin Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Bağlamında İncelenmesi: Konya Örneği
Investigation of Pedestrian Accessibility to Railway System Stations in the Context of Sustainable Urban Development: The Case of Konya
Sedef Eryiğit
doi: 10.14744/megaron.2019.07752  Sayfalar 555 - 566

9.
Aktif Yaşlanma Sürecinin Yerel Ekonomi İle Etkileşimi: Balıkesir Üzerine Bir Araştırma ve Sistem Önerisi
Interaction of Aging Population with Urban Economy: Project Proposal for Balıkesir
Serkan Sınmaz, Seher Erbey
doi: 10.14744/megaron.2019.94840  Sayfalar 567 - 578

10.
Yapılı Çevre Özellikleri ve Konut-Konut Çevresi Kullanıcı Memnuniyeti Etkileşimi: Kırklareli Merkez Örneği*
Interaction Between Built Environmental Characteristics and Housing-Housing Environment User Satisfaction: The Case of Kırklareli City Centre
Meltem Gündoğdu, Azem Kuru, Mete Korhan Özkök, Gülcan Yeler, Şevket Erşan
doi: 10.14744/megaron.2019.57070  Sayfalar 579 - 597

11.
Kenti Yaşayandan Öğrenmek: Şehircilik Çalışmalarında Rehberli Gezi Yönteminin Kullanımı, İzmir-Selçuk ve Bursa-İznik Örnekleri
Learning the City from the Inhabitants: Application of the Commented Walk Method in Urban Studies, Izmir - Selcuk and Bursa - Iznik Examples
Gizem Aksümer
doi: 10.14744/megaron.2019.48751  Sayfalar 598 - 610

12.
Konutlar İçin LEED v.3 ve v.4.1 Sertifika Sisteminde “Malzeme ve Kaynaklar”ın Diyarbakır Evleri Örneğinde İrdelenmesi
Evaluation of “Materials and Resources” Criteria in LEED for Homes v.3 and v.4.1 via Diyarbakır Houses
Gökçe Tuna Taygun
doi: 10.14744/megaron.2019.15046  Sayfalar 611 - 622

13.
Yapı Elemanlarının Detay Tasarımı İçin Bir Tasarım-Karar Verme Modeli
A Design-Decision Making Model for Detail Design of Building Elements
Ömer Şükrü Deniz
doi: 10.14744/megaron.2019.53486  Sayfalar 623 - 648

14.
Kente Yakın Su Kaynaklarının Rekreasyonel Amaçlı Değerlendirilmesi
Recreational Evaluation of Water Resources Near the City
Hilal Surat
doi: 10.14744/megaron.2019.45577  Sayfalar 649 - 661

MAKALE (TEZDEN)
15.
Boğaziçi’nin Avrupa Sahili’nde İnşa Edilmiş Kat Apartmanları ve Koruma Değerleri
First Appartment Buildings in European Side of Bosphorus and Their Conservation Values
Ayşegül Orhan Şahan, Can Şakir Binan
doi: 10.14744/megaron.2019.91259  Sayfalar 662 - 673© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale