YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 2 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 14 (3)
Cilt: 14  Sayı: 3 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2019-3 Full Issue

Sayfalar I - IV

MAKALE
2.
Kültürel ve İdeolojik Kimliğin Yansıması Olarak Politik Duvar Yazıları: İstanbul Gecekondu Mahalleleri Örneği
Political Murals as Reflection of Cultural and Ideological Identity: The Case of Istanul’s Slum Neighbourhoods
Senem Doyduk
doi: 10.14744/megaron.2019.54771  Sayfalar 319 - 330

3.
Şubat 2017 Ayvacık Depreminin Yukarıköy Evlerinde Oluşturduğu Hasarlar
Damages on Houses of Yukarıköy Houses at the Ayvacık Earthquake in February 2017
Ali Rıza Parsa, Ali Osman Kuruşcu
doi: 10.14744/megaron.2019.26213  Sayfalar 331 - 344

4.
21. Yüzyılın Dünyevi Mabetlerinin Kapitalizasyonu ve Stratejik Sabotaj
The Capitalization of the 21st Century Secular Temples and Strategic Sabotage
Burçin Mızrak Bilen
doi: 10.14744/megaron.2019.21703  Sayfalar 345 - 358

5.
Hastane Acil Servis Tasarımda Öngörülü Yaklaşım
A Prospective Approach On Emergency Service Design in Hospitals
Aslan Nayeb Khosroshahı, ERKAN Aydıntan
doi: 10.14744/megaron.2019.60487  Sayfalar 359 - 372

6.
Parkların Dış Aydınlatma Ölçütleri Açısından Nesnel ve Öznel Değerlendirmesi: Koşuyolu Yaşam Parkı Örneği
Objective and Subjective Evaluation of Urban Parks in terms of Outdoor Lighting Conditions: Koşuyolu Yaşam Park Example
Esra Küçükkılıç Özcan, Fatma Rengin Ünver, Pınar Aydın
doi: 10.14744/megaron.2019.38159  Sayfalar 373 - 384

7.
Dersliklerde Reverberasyon Süresi ve Gürültü-Sinyal Oranının Yetişkinler ve Çocuklarda Kelime Ayırt Etme Oranına Etkisi
The Effect of Reverberation Time and Signal-to-Noise Ratio On Word Recognition Scores By Adults and Children in Classrooms
Konca Saher, Baki Karaböce
doi: 10.14744/megaron.2019.94809  Sayfalar 385 - 396

8.
Pasif Yangın Güvenlik Önlemleri Kapsamında İç Mekan Tasarım Yaklaşımı – Yeniden İşlevlendirilen Tarihi Bandabuliya Binası Kaçış Yolları Değerlendirmesi
Interior Design Approach As Part of Passive Fire Safety Measures – Evaluation of the Re-Used Historical Bandabuliya Building Evacuation System
Betül Bilge
doi: 10.14744/megaron.2019.13008  Sayfalar 397 - 409

9.
Yüzeylerin Görünürlüklerinin Nesnel ve Öznel Yönden Değerlendirilmesi
Objective and Subjective Determination of the Surface Visibility
Şensin Yağmur, Müjgan Şerefhanoğlu Sözen
doi: 10.14744/megaron.2019.35492  Sayfalar 410 - 416

10.
Metro Hatlarının Konut Fiyatlarına Etkisine İlişkin Literatür Taraması
Literature Survey Regarding with the Affects of Metro Lines On House Prices
Kamil Demircan, Senay Oğuztimur
doi: 10.14744/megaron.2019.04875  Sayfalar 417 - 431

11.
Türkiye’de 2000’li Yıllarda Konut Arsası Sunusu: Yeni Kurumsal İktisat Çerçevesinde Bir Değerlendirme
Housing Land Supply in Turkey in 2000’s: An Evaluation From the Perspective of New Institutional Economics
Güneş Uyanıker, Elif Alkay
doi: 10.14744/megaron.2019.27167  Sayfalar 432 - 442

12.
Etkili Çocuk Gelişimi İçin Evrensel Tasarım Perspektifinden Okul Bahçesi Tasarımı
Re-Design of Schoolyard for Effective Development of Child From a Universal Design Perspective
Selda Al Şensoy, Reyhan Midilli Sarı
doi: 10.14744/megaron.2019.72677  Sayfalar 443 - 459

13.
Çanakkale Kenti ve Tarihi Halk Bahçesi Odunsu Bitki Örtüsü ve Peyzaj Değerleri
The Woody Plants and Landscape Values of the Historical Public Garden of in and the Town of Çanakkale
Tülay Erbeşler Ayaşlıgil
doi: 10.14744/megaron.2019.47715  Sayfalar 460 - 470

14.
Çocuklar İçin Kamusal Mekânda Sosyal Adalet: Kadıköy–Sultanbeyli Örneğinde Kamusal Açık ve Yeşil Alanların İncelenmesi
Social Justice for Children in Public Space: Investigating Public Open and Green Spaces in Kadıköy and Sultanbeyli Cases
Melih Bozkurt, Duygu Özgür
doi: 10.14744/megaron.2019.26817  Sayfalar 471 - 482© 2022 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale