YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 14 (2)
Cilt: 14  Sayı: 2 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2019-2 Full Issue

Sayfalar I - IV

MAKALE (TEZDEN)
2.
Çelik Taşıyıcı Sistemli Konutların Enerji Korunumu Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma
A Study on Steel Framed Residences in Terms of Energy Performance
Halet Almıla Buyuktaskın, Şule Filiz Akşit, Elif Öztürk
doi: 10.14744/megaron.2019.30092  Sayfalar 161 - 172

MAKALE
3.
OMA’in Kütüphanelerinde Boşluk ve Yokluk
Emptiness and Nothingness in OMA’s Libraries
Onur Şimşek
doi: 10.14744/megaron.2019.57873  Sayfalar 173 - 184

MAKALE (TEZDEN)
4.
Üç Boyutlu Sanal Gerçeklik Ortamında Mimari Mekan Temsilinin Geliştirilmesi: Temel Anlam ve Yan Anlam Yaratma
Enhancing Architectural Representations in 3D Virtual Reality: Building Denotative and Connotative Meanings
Erdal Devrim Aydın, Togan Tong
doi: 10.14744/megaron.2019.01336  Sayfalar 185 - 195

MAKALE
5.
Topoğrafyanın Anlamını Yeniden Düşünmek (ve İstanbul Deneyimi...)
Reconsidering the Meaning of Topography (via the city of Istanbul)
İmre Özbek Eren
doi: 10.14744/megaron.2019.81904  Sayfalar 196 - 204

6.
Rüzgar-Yapı Etkileşiminin Ön Tasarım Aşamasında Tahminine Yönelik Bir Algoritma
An Algorithm for Estimation of Wind-Building Interaction in the Early Design Stage
İlker Karadağ, Nuri Serteser
doi: 10.14744/megaron.2018.37167  Sayfalar 205 - 212

ARAŞTIRMA ÖZETI
7.
Bursa Yeşil Külliyesi Medresesi’nin Müze İşleviyle Kullanımına Yönelik Koruma ve Projelendirme Yaklaşımı
Preservation and Projecting Approach for Bursa Yeşil Kulliyyah Madrasa to be used with Museum Function
Ayşe Esin Kuleli, Demet Binan
doi: 10.14744/megaron.2019.37048  Sayfalar 213 - 229

MAKALE
8.
Binalarda Enerji Etkin Önlemlerin Uygulanmasındaki Engeller: Balıkesir İçin Bir Alan Çalışması
Impediments to Application of Energy Efficient Measures in Buildings: A Survey Study of Balikesir, Turkey
Yusuf Yıldız
doi: 10.14744/megaron.2019.32068  Sayfalar 230 - 238

9.
Kentsel Açık Alanlarda Yaya Rüzgâr Konforunun Analizi: İzmir Karşıyaka Çarşısı Örneği
Analysis of Pedestrian Wind Comfort in Urban Open Spaces: The Case of İzmir Karşıyaka Shopping District
Hakan Baş, İlknur Türkseven Doğrusoy
doi: 10.14744/megaron.2019.31932  Sayfalar 239 - 253

MAKALE (TEZDEN)
10.
Haydarpaşa İstasyonu Dairesel Planlı Lokomotif Deposu’nun Koruma Olasılıkları
Conversation Potentials of Haydarpaşa Station Roundhouse
Nadide Ebru Yazar, Can Sakir Binan
doi: 10.14744/megaron.2019.52724  Sayfalar 254 - 268

11.
Sosyal Ağ Verileri ve Mekan Dizim Analizlerinin Kentsel Stratejiler Geliştirmede Kullanımı: Kadıköy Örneği
Using Social Network Data and Space Syntax Analyses for Developing Urban Strategies: Kadıköy Case
Taner Üsküplü, Birgül Çolakoğlu
doi: 10.14744/megaron.2019.58569  Sayfalar 269 - 278

MAKALE
12.
Ankara’nın Batı Koridorundaki Gelişme Bağlamında Törekent Mahallesi’ndeki Konut Özelliklerinin Konut Fiyatlarına Etkisi
The Effect of Housing Properties in Törekent Neighborhood On Housing Prices in the Context of the Development in the Western Corridor of Ankara
Kübra Yıldırım Özcan
doi: 10.14744/MEGARON.2019.78700  Sayfalar 279 - 295

MAKALE (TEZDEN)
13.
İstanbul’da Tarihi Sarıyer Bölgesinin Korunması: Bir Boğaz Köyünün Sürdürebilirlik ve Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi
Conservation of Historic Sarıyer District in Istanbul: Improving the Sustainability and Energy Efficiency of a Bosphorus Village
İpek Zeynep Kaptanoğlu, Elif Mıhçıoğlu Bilgi
doi: 10.5505/megaron.2018.43255  Sayfalar 296 - 307

MAKALE
14.
İstanbul’un Kıyılarındaki Yerel Problemler: Maltepe-Kartal Sahili
Local Problems on the Coasts of Istanbul: Maltepe-Kartal Coastline
Berrak Kırbaş Akyürek
doi: 10.14744/megaron.2019.35683  Sayfalar 308 - 318© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale