YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 14 (1)
Cilt: 14  Sayı: 1 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2019-1 Full Issue

Sayfalar I - IV

MAKALE (TEZDEN)
2.
Mardin Yerel Konutlarında Enerji Etkinliği Belirleyen Parametrelerin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma
Evaluation of Parameters Affecting Energy Efficiency of Vernacular Mardin Houses: A Case Study
Irem Sözen, Gül Koçlar Oral
doi: 10.14744/megaron.2018.40327  Sayfalar 1 - 10

ARAŞTIRMA ÖZETI
3.
Pera Palas Oteli Yapım Teknolojisi
Pera Palace Hotel Construction Technology
Banu Çelebioğlu, Uzay Yergün
doi: 10.5505/megaron.2018.35493  Sayfalar 11 - 17

MAKALE
4.
Mimarlıkta Yüzey Panelleme Yaklaşımlarının Gauss Eğriliği İle İlişkisi
The Relationship Between Gaussian Curvature and Surface Panelization Approaches in Architecture
Tuğrul Yazar
doi: 10.5505/megaron.2018.50103  Sayfalar 18 - 30

MAKALE (TEZDEN)
5.
Endüstri Yapılarında Yeni Üretim Biçimi Olarak Kültüre Giden Yol: Buda Fabriek Örneği
Process of Culture as a New Form of Production in Industrial Buildings: Buda Fabriek
Begüm Bayraktaroğlu, Feride Pinar Arabacıoğlu
doi: 10.5505/megaron.2018.71542  Sayfalar 31 - 40

6.
‘Akıllı Şehir’ Kavramı ve Dönüşen Anlamı Bağlamında Eleştiriler
The Concept of ‘Smart City’ and Criticism within the Context of its Transforming Meaning
Mücella Ateş, Deniz Erinsel Önder
doi: 10.5505/megaron.2018.45087  Sayfalar 41 - 50

MAKALE
7.
Anıtlar ve Anma Mekanlarının Dönüşümü Üzerine Değerlendirmeler
Evaluation Upon the Transformation of the Monuments and Memorials
Murat Polat
doi: 10.5505/megaron.2018.69077  Sayfalar 51 - 62

MAKALE (TEZDEN)
8.
Göbeklitepe Neolitik Alanı Mimarisi İçin Hazırlanmış Restitüsyonlar Üzerine Bir Değerlendirme ve Bir Öneri
An Evaluation of Restitutions Prepared for the Architecture of the Neolithic Site of Göbeklitepe and a Proposition
Atlıhan Onat Karacalı, Nur Urfalıoğlu
doi: 10.5505/megaron.2018.60362  Sayfalar 63 - 73

9.
“Mülkiye”nin Bilinmeyen Modern Ekleri: Kütüphane ve Amfi Yapıları
The Unknown Modern Additions of “Mülkiye”: Library and Amphi Buildings
Azize Elif Yabacı, Tomris Elvan Altan, Neriman Şahin Güçhan
doi: 10.5505/megaron.2018.28190  Sayfalar 74 - 86

10.
Germir’de Tarihi Mehmet Pehlivan Evi’nin Başodası’ndaki Sabit Mobilyaların Değerlendirilmesi
Built-in Furnitures of Mehmet Pehlivan House’s “Başoda” in Germir-Kayseri
Gözde Kuzu Dinçbaş, Müşfika Gül Akdeniz
doi: 10.5505/megaron.2018.70845  Sayfalar 87 - 102

MAKALE
11.
100 Yıl Önce-100 Yıl Sonra Mardin: Birinci Cadde ve Halkevi Binası Üzerinden Bir Modern Kent Okuması
A Hundred Years of Mardin as a Modern City in the case of Birinci Cadde (the First Avenue) and Halkevi (the People’s House)
Halil İbrahim Düzenli, Evrim Düzenli
doi: 10.5505/megaron.2018.46704  Sayfalar 103 - 121

12.
Nitelikli İşgücünün Konut Alanı Yerseçimi Tercihi ve Memnuniyeti
Qualified Labors’ Residential Location Choice and Residential Satisfaction
Ayşe Nur Albayrak, Tayfun Salihoğlu, Güliz Salihoğlu
doi: 10.5505/megaron.2018.72998  Sayfalar 122 - 132

13.
Eleştirel Kentsel Toponimi ve Prestijli Mekanlar Yaratmada Kentsel İsimlerin Kullanılması: Fikirtepe Örneği
Critical Toponymy: Creating Prestigious Spaces Through Using Urban Names
Reycan Çetin, Aylin Şentürk
doi: 10.5505/megaron.2018.05826  Sayfalar 133 - 144

MAKALE (TEZDEN)
14.
Aidiyet, Kent Kimliği ve Kentsel Koruma Etkileşimi Bağlamında Kullanıcı Sürekliliğinin İrdelenmesi: Kadıköy Moda Örneği
Investigation of User Continuity in the Context of the Sense of Belonging, Urban Identity and Urban Conservation Interaction: The Case of Kadıköy-Moda
Aylin Şentürk, Nuran Zeren Gülersoy
doi: 10.5505/megaron.2018.71676  Sayfalar 145 - 159© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale