YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 13 (4)
Cilt: 13  Sayı: 4 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2018-4 Full Issue

Sayfalar I - IV

MAKALE (TEZDEN)
2.
Kara Surları Dünya Miras Alanı’nı Yenileyerek Koru-ma (!): 5366 Sayılı Yasa’nın Mekansal Etkilerini İstanbul “Zeytinburnu Kültür Vadisi Projesi” Üzerinden Yorumlamak
Conservation of the Land Walls Protection Area by Renewal (!): Evaluating the Spatial Effects of the Law No. 5366 Through “Zeytinburnu Culture Valley Project” of Istanbul
Elifnaz Durusoy, Mehmet Cengiz Can
doi: 10.5505/megaron.2018.08941  Sayfalar 505 - 520

MAKALE
3.
Mimari Tasarım İçin Modüler ve Dinamik Bir Evrimsel Algoritma
A Modular and Dynamic Evolutionary Algorithm For Architectural Design
Nizam Onur Sönmez
doi: 10.5505/MEGARON.2018.37929  Sayfalar 521 - 535

4.
Mark Augé’de Yok-Yer (Non-Lieu) Kavramı Üzerine Bir Epistemik Çözümleme
An Epistemic Analysis of the Concept of Non-Place (Non-Lieu) in Mark Augé
Rifat Gökhan Koçyiğit
doi: 10.5505/megaron.2018.27880  Sayfalar 536 - 544

5.
Memluk Dönemi Hamam Yapıları: Antakya Beyseri Hamamı Özelinde Yapısal-Mekânsal-İşlevsel Çözümleme
Memluk Period Hammams: Structural-Spatial-Functional Analysis On Antakya Beyseri Hammam
Mert Nezih Rifaioğlu
doi: 10.5505/megaron.2018.60134  Sayfalar 545 - 558

MAKALE (TEZDEN)
6.
Dikdörtgen Planlı Tünel Kalıp Kullanılan Betonarme Yapılarda Plan Boyutları ve Kat Adedinin Maliyete Etkileri
Effects of Plane Dimensions and Number of Storeys On the Cost of Rectangular-Plane Buildings Constructed with Tunnel Form
Zeynep Yeşim İlerisoy, Mehmet Emin Tuna
doi: 10.5505/megaron.2018.98698  Sayfalar 559 - 568

EDITÖRE MEKTUP
7.
Belgelerde ve Anılarda Bir Malzeme Hocası: Prof. Ziya Baban ve “Yaklaşık Yarım Asır Önce Malzeme Dersleri” Hakkında...
A Material Teacher in the Documentation and in the Past: Professor Baban and About
Halit Yaşa Ersoy, Ümit Arpacıoğlu
doi: 10.5505/megaron.2018.79037  Sayfalar 569 - 583

MAKALE
8.
Kültürel Miras Alanları İçin Kullanıcı Odaklı Bir Kentsel Tasarım Rehberi Modeli: Bursa Hanlar Bölgesi Örneği
A User-Oriented Urban Design Guide Model For Cultural Heritage Sites: The Case of Bursa Khans Area
Sibel Polat, Hikmet Özge Tümer Yıldız, Neslihan Dostoğlu
doi: 10.5505/megaron.2018.32043  Sayfalar 584 - 596

9.
Yapı Ürünlerinden Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşiklerin Yapı Biyolojisi Açısından İrdelenmesi
Examination of Volatile Organic Compounds From Building Products in Terms of Building Biology
Polat Darçın, Ayşe Balanlı
doi: 10.5505/MEGARON.2018.80958  Sayfalar 597 - 607

MAKALE (TEZDEN)
10.
İngiltere Veliahtı Prens Edward (Kral VII. Edward)’ın 1862 ve 1867 Yıllarındaki İstanbul Ziyaretleri ve Gezdiği Yapılar Çerçevesinde Osmanlı Teşrifatındaki Değişimler
The Changes in Ottoman Ceremonial Protocols Affected by Architectural Sightseeings During Prince Edward VII’s Visits to Istanbul Between 1862 and 1867
Sena Belviranlı, Prof. Dr. Nuran Kara Pilehvarian
doi: 10.5505/megaron.2018.98852  Sayfalar 608 - 622

MAKALE
11.
Türkiye Bölgelerinde Çeşitlenmiş Uzmanlaşmanın İncelenmesi
Looking for Diversified Specialization in the Regions of Turkey
Ferhan Gezici Korten, Zeynep Elburz
doi: 10.5505/MEGARON.2018.36450  Sayfalar 623 - 635

MAKALE (TEZDEN)
12.
İnsan Hakları Odaklı Bir Kültürel Miras Sistemi İçin Değerlendirme Modeli
An Evaluation Model For A Human Rights-Based Cultural Heritage System
Erdem Eryazıcıoğlu, Hüseyin Cengiz
doi: 10.5505/megaron.2018.57441  Sayfalar 636 - 650

MAKALE
13.
Planlama Eğitiminde Stüdyo Deneyimleri: Muğla (Menteşe) Stüdyosu
Studio Experiences in Planning Education: Muğla (Menteşe) Studio
Gizem Erdoğan
doi: 10.5505/MEGARON.2018.57689  Sayfalar 651 - 664

14.
Peyzaj Mimarlığı Tasarım Stüdyosunda Kavramsal Yaklaşımlar ve Esin Kaynakları
Conceptual Approaches and Their Inspiration Sources in Landscape Architecture Design Studio
Sema Mumcu, Tuğba Düzenli
doi: 10.5505/MEGARON.2018.16768  Sayfalar 665 - 678

MAKALE (TEZDEN)
15.
Tarihsel Süreç İçerisindeki Kültürel ve Fiziksel Değişim Üzerine Bir Araştırma: Trabzon Taksim Meydanı Örneği
A Study On Cultural Change in Places Towards the Past and the Present: The Case Study of Trabzon City Square
Filiz Doğan, Arzu Kalın, Ali Özbilen
doi: 10.5505/megaron.2018.85579  Sayfalar 679 - 695© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale