YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 2 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 13 (2)
Cilt: 13  Sayı: 2 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2018-2 Full Issue

Sayfalar I - IV

MAKALE (TEZDEN)
2.
Mahallede Aidiyet Duygusunun Kaybı, Yerinden Edilme ve Sosyal Dışlanma: Sarıgöl’de Kentsel Dönüşüm, İstanbul, Türkiye
Loss of Social Belonging, Displacement and Social Exclusion in the Neighborhood: Urban Redevelopment in Sarigol, Istanbul, Turkey
İlkim Markoç, Candan Çınar
doi: 10.5505/megaron.2017.97658  Sayfalar 169 - 181

MAKALE
3.
Mekan ve Zaman Kullanım Davranışlarının Gençlerin Medeni Olmayan Davranışları Deneyimlemesindeki Rolü
The Role of Space and Time Use Behaviors in Shaping the Incivility Experience of Young People
Güliz Muğan
doi: 10.5505/megaron.2018.83997  Sayfalar 182 - 191

4.
Mimarlıkta Taklit Olgusu İçin Bir Öneri: Mem Örüntüleri ve Mimari Emsal Hikayesi Kavramı
A Proposal for Imitation Phenomenon in Architecture: Meme Patterns and Architectural Precedent Story Concept
Sinem Özgür
doi: 10.5505/megaron.2018.69926  Sayfalar 192 - 200

5.
Özgün Bir Yerleşim Olarak Kalkan’ın Tarihi ve Mimari Nitelikleri
Architectural and Historical Qualities of Kalkan as an Authentic Settlement
Kutay Karabağ
doi: 10.5505/megaron.2018.27147  Sayfalar 201 - 225

MAKALE (TEZDEN)
6.
Mimarlıkta Dijital Kopya Üzerine Yeni Söylem ve Yaklaşımlar
The Digital Copy in Architecture: New Discourses and Approaches
Sevinç Alkan Korkmaz, Açalya Allmer
doi: 10.5505/megaron.2018.78309  Sayfalar 226 - 236

7.
Cerrahi Ünitelerin Mevzuat ve Tasarım Ölçütleri Bağlamında Değerlendirilmesi
Evaluation of Surgical Units in Terms of Legislation and Design Criteria
İlknur Şahin, Ayça Tokuç
doi: 10.5505/megaron.2018.83007  Sayfalar 237 - 249

MAKALE
8.
Ankara’da Otopark Sorunu ve Çözüm Önerileri
Parking Problem in Ankara and Policy Recommendations
Emine Yetişkul, Metin Şenbil
doi: 10.5505/megaron.2018.82335  Sayfalar 250 - 262

9.
Romanların Konut Ayrışmasını Etkileyen Faktörler: Aydoğdu Mahallesi, Tekirdağ
Factors Affecting the Romani Residential Segregation: Aydoğdu Neighbourhood, Tekirdağ, Turkey
Duygu Gökce
doi: 10.5505/megaron.2018.38039  Sayfalar 263 - 276

MAKALE (TEZDEN)
10.
Esnek Tasarımın Yapısal Atıkların Önlenmesine/Azaltılmasına Katkısı: Kayseri’de Bir Eğitim Yapısı Örneği
The Contribution of Flexible Design in Prevention/Reduction of C&D Waste: An Educational Building Example in Kayseri
Burcu Salgın, Gökçe Tuna Taygun, Ayşe Balanlı
doi: 10.5505/megaron.2018.14632  Sayfalar 277 - 285

MAKALE
11.
Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Endüstriyel Tasarımının Rolü: Türkiye ve Batı Avrupa
The Role of Industrial Design Within New Product Development Process: Turkey and West Europe
Tengüz Ünsal
doi: 10.5505/megaron.2018.87699  Sayfalar 286 - 296

12.
Mimari Tasarımda Ulaşılabilirlik Kavramının Tekerlekli Sandalye Kullanıcıları Açısından İrdelenmesi
An Analysis of Accessibility in Architectural Design in terms of Wheel Chair Users
Emrah Türkyılmaz, Emine İskender
doi: 10.5505/megaron.2018.26566  Sayfalar 297 - 323

13.
Tasarım ve Sanat Arakesitinde Kavramsal Düşünme: Enformel Eğitim Çalışmaları (2009–2015)
Conceptual Thinking at the Intersection of Art and Design: Informal Education Studies (2009–2015)
Hande Düzgün Bekdaş, Selin Yıldız
doi: 10.5505/megaron.2018.26818  Sayfalar 324 - 333

14.
Yaşanabilir Kış Kentleri İçin Kamusal Açık Mekan Tasarımı ve Bitkisel Tasarım
Public Open Space Design and Plant Design for Liveable Winter Cities
Okşan Tandoğan, Elif Ebru Şişman
doi: 10.5505/megaron.2018.92668  Sayfalar 334 - 346© 2022 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale