YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 13 (1)
Cilt: 13  Sayı: 1 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
MAKALE
1.
Mimari Tasarım Stüdyosu Eğitiminde Ana Tasarım Sorusu Olarak Biyofili
Biophilia as the Main Design Question in Architectural Design Studio Teaching
Kutlu Sevinç Kayıhan, Sedef Özçelik Güney, Faruk Can Ünal
doi: 10.5505/megaron.2017.59265  Sayfalar 1 - 12

MAKALE (TEZDEN)
2.
Cittaslow Yalvaç’ın Kentsel Koruma Yaklaşımı
The Urban Conservation Approach of Cittaslow Yalvaç
Ayça Özmen, Mehmet Cengiz Can
doi: 10.5505/megaron.2017.67689  Sayfalar 13 - 23

3.
Bina Cephelerinin Yenilemesine Karar Vermek İçin Kullanılabilecek Bir Değerlendirme Modeli
A Proposed Method for Decisions on the Rehabilitation of Building Facades
Banu Erturan, Özlem Eren
doi: 10.5505/megaron.2017.87059  Sayfalar 24 - 38

ARAŞTIRMA ÖZETI
4.
Esnek Çalışma Mekânlarının Çalışan Memnuniyetine Etkisinin Akıllı Bir Ofis Binası Örneğinde İncelenmesi
Flexible Work Environments’ Effects on Employees’ Satisfaction in an Intelligent Office Building
Özgür Göçer, Ebru Karahan, Işıl Oygür İlhan
doi: 10.5505/megaron.2017.46547  Sayfalar 39 - 50

MAKALE (TEZDEN)
5.
Çatalca Vilayeti’nde Camiye Çevrilen Kiliselerin Dönüşüm Süreci ve Mimari Analizi
Conversion Process and Architectural Analysis of Churches Converted Into Mosques in Çatalca Province
Sezgi Giray Küçük, Kemal Kutgün Eyüpgiller
doi: 10.5505/megaron.2017.07088  Sayfalar 51 - 66

MAKALE
6.
Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası’nın Endüstriyel Miras Kapsamında Değerlendirilmesi
An Evaluation of the Küçükçekmece Ottoman Match Factory as Industrial Heritage
Adile Binnur Kıraç, Burcu Selcen Coşkun, Diğdem Erdoğan
doi: 10.5505/megaron.2017.39259  Sayfalar 67 - 84

ARAŞTIRMA ÖZETI
7.
Kayseri Tren İstasyonu ve Çevresinin Kentin Modernleşme Sürecine Katkısı Üzerine Bir Okuma
A Study on the Contributions of the Modernization Process in Kayseri: The Kayseri Train Station and its Environment
Filiz Sönmez, Semra Arslan Selçuk
doi: 10.5505/megaron.2017.09825  Sayfalar 85 - 101

MAKALE (TEZDEN)
8.
Sınırlandırılmış Konut Alanları Üzerinden Konut-Kamusal Alan İlişkilerinin Yeniden İrdelenmesi
An Examination of the Relationship Between Enclosed Residential Areas, Other Residences, and Public Spaces
Meryem Melis Cihan, Müyesser Ebru Erdönmez Dinçer
doi: 10.5505/megaron.2017.81994  Sayfalar 102 - 116

MAKALE
9.
Farkas Molnár ve Semih Rüstem’in Erken Dönem Konutları-Bauhaus ve KURI İlkeleri Doğrultusunda Bir İnceleme
Early Houses Designed By Farkas Molnár and Semih Rüstem: An Examination Based on Bauhaus and KURI Principles
Duygu Saban
doi: 10.5505/megaron.2017.10437  Sayfalar 117 - 131

10.
Çocuk Merkezli Afet Yönetimi
Child-Centered Disaster Management
Sevgül Limoncu, Ahmet Bircan Atmaca
doi: 10.5505/megaron.2017.49369  Sayfalar 132 - 143

11.
Mimari Tasarım Eğitiminde Alternatif Yaklaşımlar: Bir Mekân Tasarımı Stratejisi Olarak “Parazit Mimari”
Alternative Approaches in Architectural Design Education: ‘Parasitic Architecture’ as a Space Design Strategy
Derya Yorgancıoğlu, Tayibe Seyman Güray
doi: 10.5505/megaron.2017.74946  Sayfalar 144 - 155

12.
Tarihi Yığma Yapıların Onarımında Kullanılan EnjeksiyonYönteminin (Grouting) ve Kireç Esaslı Enjeksiyon Malzemesinin Zaman İçerisinde Gelişimi
The Evolution of Grouting and Hydraulic Lime-Based Grout Used in the Restoration of Historical Masonry Buildings
Dilek Ekşi Akbulut, Enise Yasemin Gökyiğit Arpacı, Didem Oktay, Nabi Yüzer
doi: 10.5505/megaron.2017.70298  Sayfalar 156 - 168© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale