YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 12 (4)
Cilt: 12  Sayı: 4 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2017-4 Full Issue

Sayfalar I - IV

MAKALE
2.
Farklı Dönem Cami Cephelerinin Algısal Değerlendirilmesi: Karmaşıklık, Beğeni, Etkileyicilik ve Uyarıcılık
Perceptual Evaluation of the Mosque Facades of Different Periods: Preference, Complexity, Impressiveness, and Stimulative
Hatice Derya Arslan, Kemal Yıldırm
doi: 10.5505/megaron.2017.34635  Sayfalar 511 - 523

3.
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta Bulunan İç Mimarlık Programlarındaki Aydınlatma Eğitiminin Güncel Durumu Üzerine Bir Araştırma
A Survey on the Current State of Lighting Design Education in Interior Design Programs in Turkey and Northern Cyprus
Sezin Hatice Tanrıöver, Kenan Eren Şansal
doi: 10.5505/megaron.2017.09815  Sayfalar 524 - 530

MAKALE (TEZDEN)
4.
Sosyal Yapı Değişiminin Mimari Yapıya Yansıması: Diyarbakır Örneği
The Reflection of Changing Social Structure in Architectural Structure: Diyarbakır Example
Havva Özyılmaz, Sare Sahil
doi: 10.5505/megaron.2017.96636  Sayfalar 531 - 544

ARAŞTIRMA ÖZETI
5.
Hafıza Kutusu: Bir Kentsel Kolektif Bellek Deneyi(mi)
Memory Box: An Experiment in Urban Collective Memory
Tuba Doğu, Melis Varkal Deligöz
doi: 10.5505/megaron.2017.09226  Sayfalar 545 - 552

MAKALE (TEZDEN)
6.
İstanbul, Gedikpaşa Tarihi Kent Dokusuna Yönelik Bir Araştırma
A Research Project on the Traditional Urban Texture of Gedikpaşa
Zeynep Arsan Ozan, Banu Çelebioğlu
doi: 10.5505/megaron.2017.21347  Sayfalar 553 - 571

MAKALE
7.
Hicaz Demiryolu Genel Müdürlük Binası / “Hicâz Demiryolu Müdiriyyet-i ‘Umûmiyyesi Binası Projesi” Özgün Çizimleri Üzerinden Bir Okuma
A Study of the Original Drawings of the Hejaz Railway Headquarters Building
Türkan İrgin Uzun, Mahmoud Zein El Abidin
doi: 10.5505/megaron.2017.23865  Sayfalar 572 - 588

8.
Urfa Şeyh Mes’ud Horasani Zaviyesi
Urfa Sheikh Mas’ud Khorasani Zawiya
Mustafa Güler
doi: 10.5505/megaron.2017.43650  Sayfalar 589 - 604

MAKALE (TEZDEN)
9.
Emevi ve Abbasi Sanatında Geometri
Geometry in Umayyad and Abbasid Art
Selim Kılıçoğlu, Nuran Kara Pilehvarian
doi: 10.5505/megaron.2017.65882  Sayfalar 605 - 618

MAKALE
10.
Kentsel Dönüşümü Gündeme Gelen Bir Alan İçin Konut Memnuniyeti Araştırması: Türk-iş Blokları Örneği
A Housing Satisfaction Study in an Area of Urban Transformation: The Case of the Türk-iş Apartment Blocks
Zerrin Ezgi Kahraman, Suna Senem Özdemir
doi: 10.5505/megaron.2017.04834  Sayfalar 619 - 634

MAKALE (TEZDEN)
11.
Marka Kent Bağlamında Kent Kimliğinin Konut Projelerinin Pazarlanmasında Kullanılması: İstanbul Örneği
The Use of Urban Identity to Market Housing Projects in the Context of Urban Branding: Istanbul Case
Esma İnce, İclal Dinçer
doi: 10.5505/megaron.2017.50570  Sayfalar 635 - 646

12.
Ekolojik Tasarım Kapsamında Dünyada ve Türkiye’de Toprak Yapı Standart ve Yönetmeliklerinin Değerlendirilmesi
Assessment of Earth Structure Standards and Regulations in Turkey and the World in the Scope of Ecological Design
Zehra Gülşah Koç, Dilek Ekşi Akbulut
doi: 10.5505/megaron.2017.48615  Sayfalar 647 - 657

MAKALE
13.
Van (Türkiye)’da Hidro-Enerji Planlamasında Kamunun Gücüne Yönelik Bir Değerlendirme
An Evaluation of Public Power in Hydropower Planning in Van (Turkey)
Emel Baylan
doi: 10.5505/megaron.2017.65471  Sayfalar 658 - 670

14.
Kent Hakkından Müştereklerimize Kentsel Muhalefet Tartışmaları: Sınırlar ve İmkanlar
The Urban Movements Debate, from Right to the City to Commons: Limits and Possibilities
Özlem Çelik
doi: 10.5505/megaron.2017.86619  Sayfalar 671 - 679© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale