YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 11 (3)
Cilt: 11  Sayı: 3 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2016-3 Full Issue

Sayfalar I - IV

MAKALE
2.
Mudéjar (Müdeccen) Mimarisi'nin İspanya Mimarlık Tarihi Referans Kaynaklarında Yaşadığı Sorunlar
Problems of Mudéjar Architecture in Architectural HistorySurvey Books of Spain
Meltem Özkan Altınöz
doi: 10.5505/megaron.2016.18480  Sayfalar 310 - 317

3.
Makedonya’nın Manastır, Ohri ve Üsküp Şehirlerindeki Osmanlı Dönemi Dini Yapılarında Taş Alemler
Stone Finials in Ottoman Period Religious Buildings in Bitola, Ohrid, and Skopje Cities of Macedonia
Gülşen Dişli, Nurcan İnci-Fırat
doi: 10.5505/megaron.2016.60490  Sayfalar 318 - 332

4.
Anıtsal Yapıların Yeniden Kullanımında Kullanıcılar Üzerinden Kültürel Algı Performansı Değerlendirmeleri; Sivas Buruciye Medresesi Örneği
Evaluations Of Cultural Perception Performance By Users On The Basis Of Re-Use Of Monumental Building: The Case Of Sivas’ Buruciye Madrasah
Esra Yaldız, Nafia Gül Asatekin
doi: 10.5505/megaron.2016.66487  Sayfalar 333 - 343

5.
Konuttan dönüştürülmüş kafelerde kullanıcı memnuniyeti: Konya kent merkezinden bir örneklem
User satisfaction in coffee houses transformed from houses: A sample in the city center of Konya, Turkey
Pınar Dinç Kalaycı, Tuğçe Utku
doi: 10.5505/megaron.2016.25582  Sayfalar 344 - 358

6.
Kapalı konut sitelerinin kamusal açık alanlar açısından oluşturduğu problemlerin insan-çevre ilişkileri bağlamında irdelenmesi
Analysis of the problems of gated communities in terms of public open spaces in the context of man and environment relations
Nurten Özdemir, İlknur Türkseven Doğrusoy
doi: 10.5505/megaron.2016.05706  Sayfalar 359 - 371

7.
Türkiye'nin en büyük 1000 firması sıralamasındaki Kayseri firmalarının yapısal göstergeleri ve lojistik maliyetlerinin değerlendirmesi
The structural indicators and logistics costs evaluation of Kayseri Firms, ranked in Turkey's Top 1000 industrial enterprises
Senay Oğuztimur
doi: 10.5505/megaron.2016.85866  Sayfalar 372 - 381

8.
Boğaziçi Bölgesi Sakinlerinin Turizm Desteğini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma
A Reseach to Measure Bosphorus Region Resıdents’ Tourism Support
Aslı Altanlar, Zeynep Enlil
doi: 10.5505/megaron.2016.92485  Sayfalar 382 - 397

9.
Maket ve Dijital Ortamda Tasarım Üretkenliğinin Karşılaştırılması
Comparing Design Productivity: Analog and Digital Media
Çağda Özbaki, Gülen Çağdaş, Elif Sezen Yağmur Kilimci
doi: 10.5505/megaron.2016.69188  Sayfalar 398 - 411

10.
Tasarım Stüdyolarında Eleştiri: Aktörler, Ortam, Kanallar Üzerine
Criticism In Design Studio: Over Actors, Atmosphere, Channels
Ammar Tok, Ayla Ayyıldız Potur
doi: 10.5505/megaron.2016.67699  Sayfalar 412 - 422

11.
Bütüncül Kurumsal Kimlik Stratejisinde Mimari Tasarımın Önemi
The Importance Of Architectural Design In Integrated Corporate Identitiy Strategy
Pınar Meliha Sağıroğlu, Gözdem Çelikkanat Aysu
doi: 10.5505/megaron.2016.77044  Sayfalar 423 - 436

12.
Türkiye'de Alışveriş Merkezlerinin Yer Seçimi Kriterleri: İstanbul Örneği
Shopping Centers' Selection Criteria in Turkey: The Case of Istanbul
Tuba Ünlükara, Lale Berköz
doi: 10.5505/megaron.2016.58066  Sayfalar 437 - 448

13.
Mersin’in Cumhuriyet Modernleşmesi Sürecini Bir Eğitim Yapısı Üzerinden Okumak: Mersin Lisesi (Tevfik Sırrı Gür Lisesi)
Reading the Republican modernization process in Mersin through an educational building: Mersin High School (Tevfik Sırrı Gür High School)
Tülin Selvi Ünlü
doi: 10.5505/megaron.2016.15870  Sayfalar 449 - 466© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale