YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 11 (2)
Cilt: 11  Sayı: 2 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2016-2 Full Issue

Sayfalar I - IV

MAKALE
2.
21. Yüzyılda Mimarlık: Kavramın Aranması
21st Century Architecture: Search for the Concept
Zafer Sağdıç
doi: 10.5505/megaron.2016.93064  Sayfalar 179 - 186

3.
Stüdyo Pedagojisinde Özgünlük Kavramı Üzerine Deneyler: Önceller ile Tasarım
Experiments with the Concept of Authenticity in Studio Pedagogy: Designing with Precedents
Sevgi Türkkan, Arzu Erdem
doi: 10.5505/megaron.2016.03371  Sayfalar 187 - 200

4.
Modernitenin ‘Tutarlılık’ Anlatısı Bağlamında Bir ‘Kentsel Rasyonelleşme’ Aracı Olarak Mimarlık Yarışmaları; Berlin Örneği
Architectural Competitions as an Instrument for ‘Urban Rationalization’ in the Context of the Discourse of ‘Consistency’ in Modernity; the Case of Berlin
Evin Eriş, Doç. Dr. Yasemen Say Özer
doi: 10.5505/megaron.2016.48243  Sayfalar 201 - 216

5.
Mimarlık Eğitiminde Yangın Güvenlikli Tasarımın Yeri
Defining Fire Safety Design in Architectural Education
Ezgi Korkmaz
doi: 10.5505/megaron.2016.07279  Sayfalar 217 - 229

6.
Mimari Tasarımda Sıralı Form Oluşum Diyagramları
Sequential Form Formation Diagrams in Architectural Design
Berk Özdemir, Feride Önal
doi: 10.5505/megaron.2016.32932  Sayfalar 230 - 240

7.
Sürdürülebilir Toplu Konut Yerleşmesi Tasarımı İçin Pareto Genetik Algoritmaya Dayalı Bir Model Önerisi: SSPM
A Pareto Based Genetic Algorithm Model for Sustainable Site Layout Design of Social Housing: SSPM
Yazgı Badem Aksoy, Gülen Çağdaş, Özgün Balaban
doi: 10.5505/megaron.2016.38233  Sayfalar 241 - 253

8.
Mimari Tasarımda Bergsonculuğu1 Deleuzecü Bir Ontoloji Üzerinden Tekrar Düşünmek
Rethinking Bergsonism Through a Deleuzian Ontology in Architectural Design
Tolga Sayın
doi: 10.5505/megaron.2016.30074  Sayfalar 254 - 264

9.
Gereçler ve Temsil Üzerine
On Tools and Representation
Betül Orbey, Sinan Mert Şener
doi: 10.5505/MEGARON.2016.14880  Sayfalar 265 - 272

10.
Kentsel Mirası Aydınlatma ile Görünür Kılmak: Tarihi İzmir Kadifekale Sarnıç Örneği
Making Urban Heritage Visible by the Help of Lighting: A Cistern Example in the Historical İzmir Kadifekale
Arzu Cılasun, Göze Bayram
doi: 10.5505/megaron.2016.17363  Sayfalar 273 - 281

11.
Bilgi-İletişim Teknolojileri Destekli Etkileşimli Mekân Tasarımı Süreci
Information Communications Technology-Aided Interactive Space Design Process
Burçin Cem Arabacıoğlu, Saadet Aytıs
doi: 10.5505/megaron.2016.82712  Sayfalar 282 - 290

12.
Büyükşehirlerde Tarımsal Alanların Korunmasında Kentsel Tarım ve Yerel Yönetimlerin Rolü
The Role of Urban Agriculture and Local Authorities in Protecting Agricultural Land in Metropolitan Cities
Sevinç Bahar Yenigül
doi: 10.5505/megaron.2016.48568  Sayfalar 291 - 299

13.
Yapım Firmalarında İnovasyon Alanlarının Örgüt Performansına Etkisinin İrdelenmesi
Effect of Main Innovation Areas on Organizational Performance in Construction Companies
Tuğçe Ercan
doi: 10.5505/megaron.2016.19327  Sayfalar 300 - 308© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale