YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 11 (1)
Cilt: 11  Sayı: 1 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2016-1 Full Issue

Sayfalar I - IV

MAKALE
2.
Osmanlı İmparatorluğu’nda Kentsel Mekânın Düzenlenmesi: İstanbul Örneği (1820-1900)
Regulation of Urban Space in the Ottoman State: The Case of Istanbul (1820-1900)
Ceylan Irem Gençer, Işıl Çokuğraş
doi: 10.5505/megaron.2016.20982  Sayfalar 1 - 14

3.
Modern Mimarlık Mirası Bağlamında Artvin Hükümet Konağı'nın Değerlendirilmesi
Evaluation Of Artvin Government House In The Context of Modern Architectural Heritage
Koray Güler, Ayşe Ceren Bilge
doi: 10.5505/megaron.2016.54227  Sayfalar 15 - 34

4.
Güncel Mimarlık Ortamında Kabuk-Bağlam İlişkisinin Sorgulanması
Questioning Architectural Envelope - Context Relationship in Contemporary Architecture
Hande Düzgün, Çiğdem Polatoğlu
doi: 10.5505/megaron.2016.53315  Sayfalar 35 - 48

5.
Dersliklerde Görsel Konfor ve İç Yüzeylerin Etkisi
Visual Comfort Parameters For Classrooms And The Effect Of Interior Surfaces
Şensin Aydın Yağmur, Müjgan Şerefhanoğlu Sözen
doi: 10.5505/megaron.2016.75537  Sayfalar 49 - 62

6.
Geleneksel Bitlis Evleri: Koruma Sorunları Ve Öneriler
Traditional Houses Of Bitlis: Conservation Issues And Suggestions
Gülin Payaslı Oğuz, Işık Behiye Aksulu
doi: 10.5505/megaron.2016.76588  Sayfalar 63 - 77

7.
YBM’nin Mimarlık Eğitim Programı ile Bütünleşmesi Üzerine Bir Çalışma
An Example of Integrating BIM into Architectural Curriculum
Emrah Türkyılmaz
doi: 10.5505/megaron.2016.26121  Sayfalar 78 - 88

8.
Bursa Doğanbey Üzerinden Kentsel Dönüşümde Yaşam Kalitesinin Tartışılması
Discussing Quality of Life in Urban Transformation Through Bursa Doğanbey
Miray Gur, Neslihan Dostoğlu
doi: 10.5505/megaron.2016.89410  Sayfalar 89 - 105

9.
Kalkınma Aracı Olarak Organize Sanayi Bölgelerini Yeniden Kurgulamak
Restructuring the Organised Industrial Zones as the Instruments for Development
Elif Örnek Özden
doi: 10.5505/megaron.2016.29200  Sayfalar 106 - 124

10.
Tarihsel Peyzaj mı Kentsel Meta mı?: İstanbul Yedikule Bostanları Örneği
Historic Landscape vs. Urban Commodity?: The Case of Yedikule Urban Gardens, Istanbul
Elifnaz Durusoy, Duygu Cihanger
doi: 10.5505/megaron.2016.48343  Sayfalar 125 - 136

11.
İstanbul merkezli sanayi yayılımının alt kentlerde mekansal etkileri: Tekirdağ örneği
Spatial effects of Istanbul centered industrial spreading in sub-cities: the example of Tekirdag
Özdemir Sönmez
doi: 10.5505/megaron.2016.38247  Sayfalar 137 - 149

12.
Türkiye’de tasarım destek programlarının yenilik modelleri perspektifinden değerlendirilmesi
Assesing design support programmes from an inovation models perspective in Turkey
Tengüz Ünsal
doi: 10.5505/megaron.2016.49379  Sayfalar 150 - 161

13.
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Eğitim Sistemlerinin Mekan Biçimlenişine Etkisi Ve Reggio Emilia Eğitim Sisteminin Mekan Tasarımı Üzerine Denemeler
The Effect Of The Education Systems Applied In Pre-School Educational Institutions On The Place Formation And Essays On The Place Design Provided By Reggio Emilia Education System
Didem Erten Bilgic, Amrela Sany Surur
doi: 10.5505/MEGARON.2016.03016  Sayfalar 162 - 176© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale