YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 10 (4)
Cilt: 10  Sayı: 4 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2015-4 Full Issue

Sayfalar I - IV

MAKALE
2.
Bina Kabuğu Bağlamında Mevcut Konut Binalarında Soğutma ve Isıtma Yüklerinin Azaltılması: Beykoz-Kanlıca
Reducing Cooling and Heating Loads in Existing Residential Buildings in the Context of Building Envelope: Beykoz-Kanlıca
Funda Öztürk Keresticioğlu, Derya Burcu Tümer Özkan, Cenk Hamamcıoğlu, Bora Yerliyurt, Esra Sakınç, Tamer Hafızoğlu
doi: 10.5505/MEGARON.2015.27132  Sayfalar 451 - 469

3.
Kentsel Kimliği Kopyalamak ve Konut Mimarisine Yapıştırmak: İstanbul’da Kapalı Konut Yerleşimleri İçin “Tema”lar
Copying Urban Identity and Pasting it on Residential Architecture: ‘Themes’ For Gated Settlements in İstanbul
S. Banu Garip, Ervin Garip
doi: 10.5505/MEGARON.2015.37450  Sayfalar 470 - 478

4.
Türkiye’de Konut Üretimi Kapsamında Loft Binaları Yeniden Düşünmek*
Re-Thinking Loft Buildings in the Scope of Housing Production in Turkey*
Neslinur Hızlı, Burçin Mızrak
doi: 10.5505/MEGARON.2015.04127  Sayfalar 479 - 493

5.
Kemaliye ve Çevre Yerleşmelerinde Yer Alan Geleneksel Konutlarda Yerel Bilgi ve Deneyim Kullanılarak Uygulanan Koruma Müdahalelerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Conservation Interventions that Use Local Knowledge and Experience at Traditional Houses Located in Kemaliye and Surrounding Settlements
Ezgi Korkmaz, Mehmet Zafer Akdemir
doi: 10.5505/MEGARON.2015.84755  Sayfalar 494 - 502

6.
Eğitim Mekanlarında Akustik Konfor: Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Örneği
Acoustic Comfort in Lecture Halls: The Dokuz Eylül University Faculty of Architecture
Özgül Yılmaz Karaman, Nilüfer Berber Üçkaya
doi: 10.5505/MEGARON.2015.58076  Sayfalar 503 - 521

7.
Manifestoların Perspektifinden: Antonio Sant’Elia Fütürist mi?
From the Perspective of Manifestos: is Antonio Sant’Elia a Futurist?
Yusuf Civelek
doi: 10.5505/MEGARON.2015.72692  Sayfalar 522 - 535

8.
1962’den Günümüze Değin Görüntüleme Uygulayımları, Görsel Ekin ve Mimarlık
Imaging Technologies, Visual Culture, and Architecture From 1962 to Today
Saltuk Özemir
doi: 10.5505/MEGARON.2015.97759  Sayfalar 536 - 564

9.
Bölünme ve Kent: Bölünmüş Kentlerin Mekânsal Trajedileri
Division and the City: Spatial Dramas of Divided Cities
Gizem Caner
doi: 10.5505/MEGARON.2015.29290  Sayfalar 565 - 579

10.
Türkiye’de Planlama Meseleleri Üzerine Kurumsal ve İlişkisel Yaklaşımlar
Relational and Institutional Approaches to Planning Issues in Turkey
Ozer Karakayaci
doi: 10.5505/MEGARON.2015.28290  Sayfalar 580 - 594

11.
Avanos Kültür Varlıkları Çalışması, Kapadokya Bölgesinde Suyun İzi
Cultural Heritage Study of Avanos, Cappadocia in Relation to its Waterfront
Hülya Berkmen
doi: 10.5505/MEGARON.2015.00533  Sayfalar 595 - 609

12.
2011 Van Depremi’nin Kırsal Yerleşmelerin Evleri Üzerindeki Etkisi Hakkında Bir Atölye Çalışması
Workshop Study on Impact of 2011 Van Earthquake on Rural Settlement Houses
Ali Rıza Parsa
doi: 10.5505/MEGARON.2015.81905  Sayfalar 610 - 621

13.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğrencilerinin İç Hava Kirleticileri İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Exploring the Knowledge Level of Interior Architecture and Environmental Design Students’ on Indoor Air Pollutants
Feray Ünlü, Kemal Yıldırım
doi: 10.5505/MEGARON.2015.65365  Sayfalar 622 - 636© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale