YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 10 (3)
Cilt: 10  Sayı: 3 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2015-3 Full Issue

Sayfalar I - IV

GÖRÜŞ
2.
Ij-plein: Kentsel Politikaların Eşiğinde Konut
The Ij-plein: Housing At The Threshold of Urban Policies
Esen Gökçe Özdamar
doi: 10.5505/MEGARON.2015.24008  Sayfalar 273 - 281
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Van Kalesi Osmanlı Dönemi Burçları Üzerine Gözlemler
Observations on the Ottoman Period Towers of Van Citadel
Hasan Fırat Diker
doi: 10.5505/MEGARON.2015.84856  Sayfalar 282 - 293
Makale Özeti | Tam Metin PDF

MAKALE
4.
İstanbul'da Üretilen Yeni Nesil Küçük Konut Birimlerinin Sıradışı Mekansallıkları Üzerine
An Offbeat Spatiality of the New Generation Small Housing Units in Istanbul
Nilay Ünsal Gülmez, Türkan Ulusu Uraz
doi: 10.5505/MEGARON.2015.42204  Sayfalar 294 - 304

5.
Bir İç Mekan Çevresi Olarak Çocuk Odasının Çocuk Gelişimine Etkileri ve Yetişkin Uygulamaları
Developmental Implications of Children Bedroom in the Interior Environment and Implementations of Adults Preferences
Meryem Yalçın, Kemal Yıldırım, Ayşe Müge Bozdayı
doi: 10.5505/MEGARON.2015.55798  Sayfalar 305 - 316

6.
Düzenli Düzgün Tesselasyonlarla Tasarlanan Radyal Açılır Kapanır Tek Serbestlik Dereceli Plak Strüktürler için Bir Tasarım Yöntemi
Design Method for Radially Retractable Single DOF Plate Structure Based on Regular 1-Uniform Regular Tessellations
Aylin Gazi, Koray Korkmaz
doi: 10.5505/MEGARON.2015.53244  Sayfalar 317 - 331

7.
Dünya Mirası Alanında Yeni Bir Katman: Mostar Tarihi Kent Merkezinin Savaş Sonrası Yeniden Yapılandırılması
A New Layer in a World Heritage Site: The Post-War Reconstruction of Mostar’s Historic Core
Mehmet Bengü Uluengin, Öze Uluengin
doi: 10.5505/MEGARON.2015.72681  Sayfalar 332 - 342

8.
Kapılı-ayrık konut yerleşmelerinin çevresel stres bağlamında yakın çevre etkileri
Analysis of The Environmental Effects of Gated Communities on the Neighborhood in the Context of Environmental Stress
Asiye Akgün Gültekin, Alper Ünlü
doi: 10.5505/MEGARON.2015.77487  Sayfalar 343 - 354

9.
Bir tasarım ölçütü olarak yön bulma kavramı: tanımlar ve tartışmalar
The concept of wayfinding as a criterion of design: definitions and debates
Begüm Erçevik Sönmez, Deniz Erinsel Önder
doi: 10.5505/MEGARON.2015.89421  Sayfalar 355 - 364

10.
Kentsel Dokuda Mekânsal Yönelme Üzerine Bir Algı-Davranış Çalışması: Kadıköy Çarşı Bölgesi
A Perceptual Behavior Study on Spatial Orientation in Urban Fabric: Kadıköy Bazaar District
Eren Kürkçüoğlu, Mehmet Ocakçı
doi: 10.5505/MEGARON.2015.02486  Sayfalar 365 - 388

11.
Bir Balyan Ailesi Tasarımı: Sa’dabad Camisi
Designed by Balyan Family: The Sa’dabad Mosque
Emine Füsun Alioğlu
doi: 10.5505/MEGARON.2015.27247  Sayfalar 389 - 409

12.
Kentsel Dönüşümde Riskler ve Beklentilere Dair İlk Tespitler: İstanbul’da Bir Saha Çalışması
Preliminary Assessments About Risks and Expectations in Urban Transformation: A Field Survey in Istanbul
Betül Duman
doi: 10.5505/MEGARON.2015.87993  Sayfalar 410 - 422

13.
Çocuk oyun alanlarının geliştirilmesinde bir yerel katılım deneyimi
A local participatory experience for improvement of playgrounds
Arzu Başaran Uysal
doi: 10.5505/MEGARON.2015.53215  Sayfalar 423 - 439

14.
BIM ve Sürdürülebilir Yapım Bütünleşme: IFC–Tabanlı Bir Model Öneri
BIM and Sustainable Construction Integration: An IFC-Based Model
Bahriye İlhan, Hakan Yaman
doi: 10.5505/MEGARON.2015.09719  Sayfalar 440 - 448© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale