YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 10 (1)
Cilt: 10  Sayı: 1 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2015-1 Full Issue

Sayfalar I - IV

MAKALE
2.
Enformasyon Kenti, Mekanları ve Potansiyelleri Üzerine Bir Kavramsallaştırma Denemesi
An Attempt at Conceptualizing the Information City, its Spaces and Their Potentials
Senem Kaymaz Koca
doi: 10.5505/megaron.2015.72792  Sayfalar 1 - 13

3.
TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardının Güneş Işınımı Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of TS 825 Thermal Insulation Requirements in Buildings in Terms of Solar Radiation
Betül Bektaş Ekici
doi: 10.5505/megaron.2015.08370  Sayfalar 14 - 24

MAKALE (TEZDEN)
4.
Geleneksel Maraş Evlerine Bir Örnek: ‘Gözlüklü Ali Evi’
An Example of Traditional Houses Maraş: ‘Gözlüklü Ali House’
Aslıhan Ece Paköz, Faruk Tuncer
doi: 10.5505/megaron.2015.03164  Sayfalar 25 - 42

MAKALE
5.
Aydın’da Mimarlık Mirası Olarak Cumhuriyet Dönemi Konutları
Residential Buildings of Turkish Republican Period as Architectural Heritage in Aydın
Gökçe Şimşek
doi: 10.5505/megaron.2015.88598  Sayfalar 43 - 56

6.
İşlev Değişikliğinin Tarihi Yapılar Üzerine Etkileri “Alsancak Levanten Evleri Örneği”
The Effects of Re-functioning to the Historical Houses
Aylin Gazi, Elvin Boduroğlu
doi: 10.5505/megaron.2015.86570  Sayfalar 57 - 69

7.
Perakende Sektöründeki Yapısal Dönüşümün Bursa'daki Üretim Piyasası ile Tüketim Piyasasına Yansıması
The Impact of Structural Transformation in Retail Sector on the Producer and Consumer Market in Bursa
Ebru Seçkin
doi: 10.5505/megaron.2015.25238  Sayfalar 70 - 79

8.
Hacim ve Aygıt Özelliklerinin Aydınlığa Etkisinin Açık Planlı Ofis Örneğinde İncelenmesi
Analyze of The Effects of Space And Luminaire Characteristics on Lighting on The Case of Open Plan Office
Kasım Çelik, Esra Küçükkılıç Özcan, Rengin Ünver
doi: 10.5505/megaron.2015.30502  Sayfalar 80 - 91

MAKALE (TEZDEN)
9.
Mimari Tasarımda Dokunma Olgusu ve Dokunsal Haritalamaya İlişkin Bir Alan Çalışması
The Phenomenon Of Touch In Architectural Design And A Field Study For Haptic Mapping
Pınar Öktem Erkartal, Hikmet Selim Ökem
doi: 10.5505/megaron.2015.30602  Sayfalar 92 - 111© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale