YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 1 (4)
Cilt: 1  Sayı: 4 - 2006
Özetleri Göster | << Geri
MAKALE
1.
Mersin’de Değişen Kentsel Mekân: Çamlibel’de Morfolojik Değişim
Urban Change In Mersin: Morphological Change In Camlibel
Tolga Ünlü
Sayfalar 178 - 200

2.
Ekolojik Planlamada Kullanilabilecek Analitik Bir Model Önerisi – Ömerli İçme Suyu Havzasi Örneği
An Analytic Model Proposal for Ecological Planning – Ömerli Watershed Case
Mehmet Doruk Özügül
Sayfalar 201 - 217

3.
Bir Kent Okuma Araci Olarak Mekân Dizim Analizinin Kuramsal Ve Yöntemsel Tartişmasi
Theoretical And Methodological Discussion Of The Space Syntax Analysis As A Tool For Reading The City
Ela Çil
Sayfalar 218 - 233

4.
Planlama- Koruma İlişkisi Üzerine Yeni Bir Sistem Önerisi
A New System Proposal About The Planning- Preservation Relation
Dr. Elif Örnek Özden, Prof. Dr. Zekai Görgülü
Sayfalar 234 - 255

5.
2–8 Ekim 2006 Mimarlık ve Kent Şenliği II
2-8 October 2006 Architecture and the City Festival II
Çiğdem Polatoğlu Baytin, Ömür Barkul
Sayfalar 256 - 257

6.
1. Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı‘ndan İzlenimler
1. Viewing the National Periodical Publications in the Social Sciences Congress
Çiğdem Polatoğlu Baytin, Nazlı Ferah Akıncı
Sayfalar 258 - 260© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale