YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 1 (1)
Cilt: 1  Sayı: 1 - 2005
Özetleri Göster | << Geri
MAKALE
1.
Audio- Visual Conservation And Restitution Of The Ancient Theaters And Odea In Virtual Environment: Erato Research Project
Audio- Visual Conservation And Restitution Of The Ancient Theaters And Odea In Virtual Environment: Erato Research Project
Zerhan Yüksel, Sevda Erdoğan, Ruhi Ayangil, Rengin Ünver, Can Binan, Cengiz Can
Sayfalar 1 - 8

2.
Değişik Sanayi Kuruluşlarinda Gürültünün Nesnel, Öznel Ve Yönetmelikler Bağlaminda İncelenmesi
Objective and Subjective Examinations Related to the Noise Factor in Noisy Plants and Analyses of the Noise Regulation
Nuri İlgürel, Müjgan Şerefhanoğlu Sözen
Sayfalar 9 - 17

3.
Türkiye’de Afet Sonrası Yaşanan Barınma Sorunları
Türkiye’de Afet Sonrası Yaşanan Barınma Sorunları
Sevgül Limoncu, Cengiz Bayülgen
Sayfalar 18 - 27

4.
Yapi Ürünü Kaynakli İç Hava Kirliliği Ve Risk Değerlendirmede Ön Araştirma
Yapi Ürünü Kaynakli İç Hava Kirliliği Ve Risk Değerlendirmede Ön Araştirma
S. Müjdem Vural, Ayşe Balanlı
Sayfalar 28 - 39

5.
Yaşam Döngüsü Süreçlerinde Yapi Ürünü-Çevre Etkileşimi
Yaşam Döngüsü Süreçlerinde Yapi Ürünü-Çevre Etkileşimi
Gökçe Tuna Taygun, Ayşe Balanlı
Sayfalar 40 - 50

6.
19. Yüzyilda İstanbul’da İnşa Edilen Askeri Yapilarin Koruma Sorunlari
19. Yüzyilda İstanbul’da İnşa Edilen Askeri Yapilarin Koruma Sorunlari
Aynur Çiftçi, Nadide Seçkin
Sayfalar 51 - 66

7.
Açık Kamusal Kent Mekanlarının Toplum İlişkilerindeki Etkileri
Açık Kamusal Kent Mekanlarının Toplum İlişkilerindeki Etkileri
M. Ebru Erdönmez, Altan Akı
Sayfalar 67 - 87

8.
Deprem Hasar Görebilirlik Riskinin Gözleme Dayali Belirlenmesine Yönelik Öneri Değerlendirme Yaklaşimi
Deprem Hasar Görebilirlik Riskinin Gözleme Dayali Belirlenmesine Yönelik Öneri Değerlendirme Yaklaşimi
M. Tolga Akbulut, Ayfer Aytuğ
Sayfalar 88 - 98© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale