YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 18 Sayı: 1 Yıl : 2023

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
A Sustainability Model For Gaining The Core Villages To The Eco Tourism [Megaron]
Megaron. 2014; 9(4): 321-337 | DOI: 10.5505/MEGARON.2014.96268  

A Sustainability Model For Gaining The Core Villages To The Eco Tourism

Öztan Tuğun1, Aykut Karaman2
1Near East University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture,lefkoşa, T.r.n.c.
2Mimar Sinan Fine Arts University,faculty Of Architecture, Department Of City And Regional Planning, İstanbul

Eco villages became an implementation area of the eco tourism in rural regions. They became favorable destinations that include the traditional life. Turkish Republic of Northern Cyprus had initiated eco tourism movement in Karpaz Peninsula through by laws (emirname) in 2004. It was visioned then that a sustainable planning approach would be of importance to the Cyprus Island. In this study a sustainable planning approach has been developed to contribute to the state’s initiative to gain the core villages to the eco tourism.
Environmental problems the world is faced today are critically tackled with and the eco tourism and the eco village concepts are discussed in terms of their contents. The core village concept to be gained as the main motive for the tourism is dealt with in detail. A conceptual framework in reference to the sustainable planning principles is established to gain core villages to the tourism. In developing the conceptual framework for the eco villages the sustainable planning principles of Wheeler is adapted. These principles are grouped as; a.Compact, efficient land use, b. Less automobile use, better access, c. Efficient resource, less pollution and waste, d. Restoration of natural systems, e. Good housing and living environments, f. A healthy social ecology, g. A sustainable economics, h. Community participation, i. Praservation of local culture and wisdom. These are used as cross references in assessing the situation in the case of Büyükkonuk Village which was declared as the pilot area for the eco tourism.

Keywords: ecotourism, ecovillage, core village, sustainable development, Büyükkonuk Village, North Cyprus


Çekirdek Köylerin Eko Turizme Kazandırılması İçin Sürdürülebilirlik Kavramı Çerçevesinde Bir Model

Öztan Tuğun1, Aykut Karaman2
1Yakın Doğu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Lefkoşa, K.k.t.c.
2Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul

Eko köyler kırsal kesim turizminin bir uygulama alanı olmaktadır. Geleneksel köy hayatını da yaşama katan tatil güzergahlarının tercihi haline gelmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), Devletin taraf olarak 2004’teki Karpaz Yarımadasında emirname kararlarıyla başlattığı eko köy turizm hareketlerinin, sürdürülebilirlik kapsamında bir planlama yaklaşımı ile Kıbrıs Adasında uygulanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Devletin bu kararlarına katkı sağlamak üzere, çekirdek köylerin turizme kazandırılması için sürdürülebilirlik kavramı cerçecesinde bir çalışma geliştirilmiştir.
Çalışmada, çevre sorunları, sürdürülebilir gelişme ve çevresel sürdürülebilirlik tartışılarak eko turizm ve eko köy, içerik olarak ele alınmış, turizme kazandırılacak çekirdek köyün kapsamı açıklanmıştır. Çekirdek köylerin sürdürülebilirliği için bir kavramsal çerçeve oluşturularak sürdürülebilir eko turizm bağlamında planlama ilkeleri ortaya konmuştur. Eko köylerin sürdürülebilir olmasına yönelik, Wheeler’in sürdürülebilirlik planlamaya yönelik ortaya koyduğu 9 temel çalışma alanı olan; a. Kompakt, dengeli arazi kullanımı, b. Araç kullanımı ve kolay erişim, c. Kaynakların akılcı kullanımı, atıkların azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, d. Doğal sistemlerin restorasyonu, e. İyi konut ve yaşam çevresi, f. Sağlıklı sosyal ekoloji, g. Sürdürülebilir ekonomi, h. Halk katılımı, i. Yerel kültür ve toplumsal değerlerin korunması, kavramsal çerçeveleri kullanılarak bir model uluşturulmuştur. Bu model çerçevesinde eko turizm uygulaması için devlet tarafından pilot köy olarak seçilen Büyükkonuktaki oluşumlar irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: eko turizm, eko köy, çekirdek köy, sürdürülebilir gelişme, Büyükkonuk Köyü, Kuzey Kıbrıs


Öztan Tuğun, Aykut Karaman. A Sustainability Model For Gaining The Core Villages To The Eco Tourism. Megaron. 2014; 9(4): 321-337

Corresponding Author: Öztan Tuğun, K.K.T.C.


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale