YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 18 Sayı: 1 Yıl : 2023

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Use of Sports Facilities and Areas For After Earthquake Disaster Services [Megaron]
Megaron. 2014; 9(1): 14-18 | DOI: 10.5505/MEGARON.2014.76486  

Use of Sports Facilities and Areas For After Earthquake Disaster Services

Levent Atalı1, Kürşad Sertbaş2
1Kocaeli Metropolitan Municipality / Kocaeli / Turkey
2Sakarya University / Besyo / Sakarya / Turkey

Keywords: Sports Facilities, Disaster Management, Earthquake, Sports Areas


Spor Tesisleri ve Alanlarının Deprem Sonrası Afet Hizmetlerine Yönelik Kullanımı

Levent Atalı1, Kürşad Sertbaş2
1Kocaeli Büyükşehir Belediyesi / Kocaeli / Türkiye
2Sakarya Üniversitesi / Besyo / Sakarya / Türkiye

Anahtar Kelimeler: Spor Tesisleri, Afet Yönetimi, Deprem, Spor Alanları


Levent Atalı, Kürşad Sertbaş. Use of Sports Facilities and Areas For After Earthquake Disaster Services. Megaron. 2014; 9(1): 14-18

Corresponding Author: Levent Atalı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale