YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 18 Sayı: 1 Yıl : 2023

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
The Evaluation Of Large Scale Manufacturing Industry Entrepreneurs In Kayseri In Terms Of Entrepreneur Typologies [Megaron]
Megaron. 2013; 8(3): 175-178 | DOI: 10.5505/megaron.2013.76476  

The Evaluation Of Large Scale Manufacturing Industry Entrepreneurs In Kayseri In Terms Of Entrepreneur Typologies

Senay Oğuztimur
Yildiz Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of Urban And Regional Planning, Istanbul

The beginning findings of the research project, titled “Enhancing Logistics Sector As a Tool in Order to Improve the Competitiveness of Large Scale Manufacturing Industry in Kayseri” that is supported by Yıldız Technical University Scientific Research Project Coordination Department, are being stated in this research brief. The missions of this article are to evaluate the “entrepreneurship” as being one of the regional competition factor to specify the manufacturing industry entrepreneurs in Kayseri and to determine the typology of the mentioned entrepreneurs. In accordance with this purpose, field research had been realised within 32 large industrial firms in Kayseri of which had achieved to be ranked in top 1000 industrial enterprises between 2010-2012 ones at least. As regards to the beginning findings, the evaluated entrepreneur profile in Kayseri could predominantly be accepted as “craftsman” entrepreneurs. The basic characteristics of this type of entrepreneurs are as following: kneaded with business life even from early ages, therefore limited education opportunities, generally lack of experience as professional in any other firms, adopt inflexible management style, prefer restricted expansion with regard to products and equipments. In addition, remaining distant to diversify financial tools and correspondingly avoiding to take risk in uncertainty circumstances and utilizing the opportunities in long term are the characteristic of craftsman entrepreneurs.

Keywords: Kayseri, entrepreneurship, regional competitiveness


Kayseri’deki Büyük Ölçekli İmalat Sanayisi Girişimcilerinin Girişimci Tipolojileri Bakımından Değerlendirilmesi

Senay Oğuztimur
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul

Bu yazıda Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından desteklenmekte olan “Kayseri'deki Büyük Ölçekli İmalat Sanayisinin Geliştirilmesinde Bir Araç Olarak Ulaştırma ve Lojistik Sektörlerinin Değerlendirilmesi” başlıklı, YTÜ Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü tarafından desteklenmekte olan 2011-03-02-GEP01 numaralı araştırma projesinin ilk aşama bulguları sunulmaktadır. Araştırmanın amacı, bölgesel rekabet unsurları arasında yer alan girişimcilik unsurunu, Kayseri kenti imalat sanayisi girişimcileri özelinde değerlendirmek ve söz konusu girişimcilerin niteliksel farklılıklarını dikkate alarak bir tipoloji oluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda ildeki sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve 2010-2012 yılları arasında en az bir kez İSO 1000 kayıtlarına girmiş 32 firma ile kalitatif bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın ilk bulgularına göre Kayseri’deki girişimci profili ağırlıklı olarak “esnaf girişimci” biçimindedir. Bu girişimci tipinin temel özellikleri; küçük yaştan itibaren işiyle yoğrulması, dolayısıyla kısıtlı eğitim imkanları olabilmesi, genellikle bir başka firmada profesyonel iş deneyimi olmaması, işin geliştirilmesi konusunda esnek olmayan yönetim biçimini benimsemesi, ürün ve ekipman konusunda sınırlı açılımları tercih etmesidir. Ayrıca, mali kaynakları çeşitlendirmekten ve bunun paralelinde belirsizlik durumlarında risk almaktan kaçınmak, uzun vadeli fırsatları değerlendirmek konusunda da mesafeli durmak da esnaf girişimcinin özellikleri arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Kayseri, girişimcilik, bölgesel rekabet


Senay Oğuztimur. The Evaluation Of Large Scale Manufacturing Industry Entrepreneurs In Kayseri In Terms Of Entrepreneur Typologies. Megaron. 2013; 8(3): 175-178

Corresponding Author: Senay Oğuztimur, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale