YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 18 Sayı: 1 Yıl : 2023

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Turizm Ve Mimarlik Sempozyumunun Ardindan 28-29 Nisan 2006 Antalya [Megaron]
Megaron. 2006; 1(3): 170-177

Turizm Ve Mimarlik Sempozyumunun Ardindan 28-29 Nisan 2006 Antalya

Selin Emir
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimari Tasarım Sorunları Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Bu çalışma 28-29 Nisan tarihlerinde Antalya’da Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilmiş olan Turizm ve Mimarlık Sempozyumu hakkında bilgi vermektir. Sempozyum, turizmde sosyal, kültürel ve fiziksel gelişmeler üzerine kuruluydu. Koruma, ekoloji, sağlık ve kültür alanında sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Araştırmacılara göre, kentsel dönüşümdeki gelişime oranla tarihi yapıların yenileme ve dönüşüm pratiği (var olanı koruma bilinci) yetersiz bulundu. Bu yüzden bilinçli yatırımcıların
desteğiyle bu tür akademik ve bilimsel araştırmalar, Antalya gibi turizm potansiyeli çok yüksek olan fakat yeterli verim alınamamış kentler için etkili olabilir. Tarihin yerel örneklerinin incelenmesiyle turizm ve çevre ilişkisi daha anlamlı hale gelebilir.

Anahtar Kelimeler: Turizm, Antalya, sürdürülebilirlik.


After The Symposium Of Tourism and Architecture / April 28th- 29th, 2006

Selin Emir
Yildiz Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture, Architectural Design Issues Department, Istanbul, Turkey

This study aims to report the Symposium of Tourism and Architecture which held in Antalya on the days of April 28 th and 29 th by the Chamber of Architects of Antalya. The Symposium dealed with the topics of the social, cultural and phsical improvement in tourism. Problems and solutions about preservation, ecology, health, culture issues were considered as well. The researches showed that renovation and transformation of historic buildings are much more inadequate than urban transformation. Therefore these academic
researhes with the support of conscious investors will be effective for Antalya as a city of having potential of tourism but not efficent enough. By ınvestigating the local models of history the relationship between tourism and environment will be meaningful.

Keywords: Tourism, Antalya, sustainability.


Selin Emir. After The Symposium Of Tourism and Architecture / April 28th- 29th, 2006. Megaron. 2006; 1(3): 170-177

Sorumlu Yazar: Selin Emir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale