YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 18 Sayı: 1 Yıl : 2023

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Positional Arrangements of Waste Exhaust Gas Ducts of C-Type Balanced Chimney Heating Devices on Building Façades [Megaron]
Megaron. 2009; 4(1): 61-68

Positional Arrangements of Waste Exhaust Gas Ducts of C-Type Balanced Chimney Heating Devices on Building Façades

Erkan AVLAR, Ezgi Korkmaz
Department of Architecture, Structural Elements and Materials Field, Yildiz Technical University, Faculty of Architecture, Istanbul, Turkey

In Turkey today, with the increase in availability of natural gas, detached heating devices are being preferred over existing heating devices. Due to the lack of chimneys in existing buildings in Turkey or the presence of chimneys that fail to conform to standards, the use of C-type balanced chimney devices has increased. C-type balanced chimney devices take the combustion air directly from the outside by a specific air duct as detached heating equipment, with enclosed combustion chambers and a specific waste gas exhaust duct, and they are ventilated independently of the field of equipment. Because of their essentiality, the use of a chimney is not required in these devices; the waste gas is exhausted through walls, windows, doors, or balconies. The natural gas is a clean fossil fuel that requires no storage in buildings and is easy to use. However, water vapor, carbon dioxide and nitrogen oxides are produced by the combustion of natural gas. It is widely known that high concentrations of these products can have some adverse effects on humans such as dizziness, headaches and nausea. As a result, the waste products could recoil through wall openings on the façade to create unhealthy indoor environments that could be dangerous to human health. Therefore, the importance of standards and regulations about the positional arrangements of the waste gas exhaust ducts of C-type balanced chimney devices on building façades is increasing. In this research, we analyze the studies of the Institution of Turkish Standards, Chamber of Mechanical Engineers, gas distribution companies, municipalities and authorized firms and compare the criteria to determine the necessary application method. According to our comparison of the references accessed, the criteria are not uniform.

Keywords: C-type balanced chimney devices; natural gas; hermetic systems.


Isıtmada kullanılan “C Tipi Denge Bacalı (Hermetik)” Aygıtlarda Atık Gaz Çıkışının Dış Duvarlarda Düzenlenmesi

Erkan AVLAR, Ezgi Korkmaz
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Elemanları ve Malzemeleri Bilim Dalı, İstanbul

Günümüzde Türkiye’de doğal gaz kullanımının artması ile mevcut ısıtma aygıtlarının yerini bağımsız ısıtma aygıtlarına bıraktığı görülmektedir. Türkiye’de mevcut yapılarda baca olmaması ya da standartlara uygun olmayan hatalı bacaların bulunması nedeniyle bağımsız ısıtma sistemi olarak yanma için gerekli olan havayı kuruldukları ortamdan bağımsız özel hava bağlantısı ile dış ortamdan alan, kapalı yanma odalı, yanma ürünlerini özel atık gaz bileşenleri ile dış ortama veren ve havalandırmaları bulundukları ortamdan bağımsız olan, C tipi denge bacalı aygıtların kullanımında artış görülmektedir. Bu aygıtlarda bacaya gereksinim duyulmadığı için atık gaz çıkışı dış duvarlardan, duvar boşluklarından ve balkonlardan yapılmaktadır. Doğal gaz, binada depolama gereksinimi olmayan, kullanımı kolay ve temiz bir fosil yakıttır. Ancak, doğal gazın yakılması sonucunda ortaya su buharı ile birlikte karbondioksit ve azot oksitler çıkmaktadır. Bu gazların yüksek yoğunluğunun insanlar üzerinde baş dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı gibi olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Atık gazların cephedeki duvar boşluklarından içeri girerek bina içinde insan sağlığı açısından tehlikeli ortamlar oluşturması söz konusu olabilir. Bu nedenle C tipi denge bacalı aygıtların atık gaz çıkış borularının bina dış cephelerindeki yerlerinin düzenlenmesiyle ilgili kurallar önem kazanmaktadır. Bununla ilgili olarak çalışmada Türk Standardları Enstitüsü, Makina Mühendisleri Odası, gaz dağıtım şirketleri, belediyeler ve yetkili firmaların çalışmaları incelenerek, doğru uygulamanın yapılabilmesi için kaynaklardaki ölçütlerin karşılaştırılması yapılmış ve bu karşılaştırma sonucunda kaynaklarda yer alan ölçütlerin birbirleri ile uygun olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: C tipi denge bacalı aygıtlar; doğal gaz; hermetik sistemler.


Erkan AVLAR, Ezgi Korkmaz. Positional Arrangements of Waste Exhaust Gas Ducts of C-Type Balanced Chimney Heating Devices on Building Façades. Megaron. 2009; 4(1): 61-68

Corresponding Author: Erkan AVLAR


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale