YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 18 Sayı: 1 Yıl : 2023

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
8 Yillik Temel Eğitim Okullarinda Müfredatin Gerektirdiği Mekan Standartlarinin İstanbul Okullari Üzerinden Analizi [Megaron]
Megaron. 2007; 2(4): 188-203

8 Yillik Temel Eğitim Okullarinda Müfredatin Gerektirdiği Mekan Standartlarinin İstanbul Okullari Üzerinden Analizi

Candan Çınar, Füsun Çizmeci, Zafer Akdemir
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Barbaros Bulvarı, İstanbul –türkiye

Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar temel eğitimin geçirdiği değişimler ülkenin sosyo-ekonomik ve politik koşulları gözönünde bulundurularak ortaya konmuştur.
Sonraki bölümde temel eğitim okullarının öncelikli mekansal gereksinimleri ortaya konmuş daha sonra ise temel eğitim sürecinde yaşanan değişimlerle bu mekanların değişime nasıl karşılık verdiği gösterilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın son bölümünde de temel eğitim sistemindeki gelişim sürecinde ilk iki bölümde anlatılanlar aracılığı ile İstanbul’da belirli
okullar üzerinde yapılan alan araştırmasının analizleri ve sonuçları tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Temel eğitim, mekansal gereksinim, eğitim yapıları, kamu ve özel okul.


An Examination Of Istanbul Schools Of The Spatial Requirements Required By The Educational Model Applied To Eight-Year Basic Education School

Candan Çınar, Füsun Çizmeci, Zafer Akdemir
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Barbaros Bulvarı, İstanbul –türkiye

The study is made up of three main sections. In the first section the changes that primary education went through from the establishment of the Republic in Turkey until today have been examined with attention to the socio-economic and political conditions that the country was experiencing. In a later section of the study the conditions that show the spatial
requirements of the primary schools are first set out with their priorities; then later how the educational buildings that experienced transformation in the primary education process were considered. In the last section of the study, the developmental period in the primary education system in general that is taken up separately in the first section was reduced to the particular characteristics of Istanbul province.

Keywords: Primary education, spatial requirements, education buildings, public and private school.


Candan Çınar, Füsun Çizmeci, Zafer Akdemir. An Examination Of Istanbul Schools Of The Spatial Requirements Required By The Educational Model Applied To Eight-Year Basic Education School. Megaron. 2007; 2(4): 188-203

Sorumlu Yazar: Candan Çınar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale