YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 15 Sayı: 2 Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Mimari Tasarım Eğitiminde "Aktif Stüdyo" Deneyimleri [Megaron]
Megaron. Baskıdaki Makaleler: MEGARON-57614 | DOI: 10.14744/megaron.2020.57614  

Mimari Tasarım Eğitiminde "Aktif Stüdyo" Deneyimleri

Bengi Yurtsever1, Çiğdem Polatoğlu2
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Anabilim Dalı, Muğla
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Anabilim Dalı, Istanbul

Her şeyin her yerde, kolaylıkla varlık gösterebildiği günümüzde, kendine özgü olanın zamanla yok olmaktadır. Bireyin tasarım ve bunun sürecine ilişkin bakış açısını da değiştiren bu durum, sürekli benzer üretimleri arayan, farklı olanı yadırgayan, tek tipleşmeden rahatsız olmayan, özgün fikir geliştiremeyen bir topluluğu da beraberinde getirmektedir. Bu topluluktaki kişilerin yaşadığı ve tasarladığı ortamlar da günün düşünce biçimi ile birlikte mimari yaklaşımını ortaya koymaktadır.
Değişimlerin arka planda sürekli değerlendirildiği bu çalışmanın amacı, sorunu mimari tasarımın eğitim boyutunda ele almak; mimari tasarım eğitimine ilişkin deneyimleri paylaşırken, gömülü kalmış sorunları eş zamanlı olarak bu keşfetme sürecinde tartışmaya açmaktır. Soruna ilişkin arayışa, ters yüz bir yaklaşım ile başlanmış; katılımcı etkileşimi ile anlamlandırılan bir çalışma yapılmıştır. Yapılandırılan görüşlerin katmanlaştığı süreçte, çağdaş öğrenme anlayışlarından yararlanılmıştır. Yapılandırmacı gömülü kuram nitel araştırma örüntüsü, bu arayışın iskeletini oluşturmuştur.
Günümüz ortamının çelişkili yapısının, özünde “aktif” olabilecek bir potansiyeli taşıdığı görüşünden yola çıkılarak, çalışma sürecinde üretilen “aktif stüdyo” kategorisinin farklı bileşenler ile mimari tasarım stüdyolarında deneyimlenebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mimari Tasarım Eğitimi, Yapılandırmacı Gömülü Kuram, Harmanlanmış Öğrenme, Stüdyo Kültürü, Aktif Stüdyo.


"Active Studio" Experiences in Architectural Design Education

Bengi Yurtsever1, Çiğdem Polatoğlu2
1Department Of Architecture, Faculty Of Architecture, Building Science Division, Mugla Sitki Kocman University, Mugla
2Department Of Architecture, Faculty Of Architecture, Building Science Division, Yıldız Technical University, Istanbul

At the present time where everything can easily be found everywhere, it is observed that the original one can disappear with time. This situation, which changed the point of view of the individual regarding the design, brings together a society which is constantly seeking similar productions, ignoring the different, and unable to develop unique ideas. The environments in which the people living in this community live and design also reveal the architectural approach together with the thought form of the day.
The aim of the study that these changes are taking into account is to discuss the embedded problems simultaneously, in this exploration process while sharing the experience of architectural design education. The quest has been initiated with an inverted approach, and a study that was interpretationed by participant interaction, has been done. In the process of constructing the views, current learning approaches were utilized. The constructing grounded theory qualitative research pattern has formed the skeleton of this search.
It is thought that the "active studio" category produced in the study process can also be experienced with many different contents, in view of the contradictory structure of today's environment, which has the potential to be "active" in its essence.

Keywords: Architectural Design Education, Constructivist Grounded Theory, Blended Learning, Studio Culture, Active Studio.
Sorumlu Yazar: Bengi Yurtsever, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale