YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 16 Sayı: 3 Yıl : 2021

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Kapak-İçindekiler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Çocukların Yapılı Çevre Üzerine Anlayış ve Beklentileri: Bangladeş’in Khulna Şehrinde Bir Çalışma [Megaron]
Megaron. 2021; 16(1): 92-100 | DOI: 10.14744/megaron.2021.55632  

Çocukların Yapılı Çevre Üzerine Anlayış ve Beklentileri: Bangladeş’in Khulna Şehrinde Bir Çalışma

Md Ashiq Ur Rahman1, Talha Tasnim2, Md Moynul Ahsan3
1Kentsel ve Kırsal Planlama Bölümü, Khulna Üniversitesi, Khulna, Bangladeş
2Kentsel Geliştirme Programı, BRAC Mymensingh, Mymensingh, Bangladeş
3Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkey

Bu çalışmada, kentsel yapılı çevre üzerine planlama ve tasarım kararlarının çocukların anlayış ve beklenti bakış açılarından ana hatlarıyla ortaya konulmaktadır. Bangladeş’in Khulna şehrinde bulunan tanınmış üç okulun beşinci ve sekizinci sınıflarında okuyan 271 çocuk üzerinde zihin haritaları, yer gösterimi ve açıklamalı çizimler gibi araçlar kullanılarak yapılan anketin sonuçlarına göre çocukların anlayış ve beklentileri analiz edilmiştir. Bangladeş’in büyümekte olan şehirlerinden birisi olan Khulna şehri hızlı bir şehirleşme süreci içindedir. Bu nedenle artan şehir nüfusunu ve gelecek nesilleri destekleyecek, çocuk dostu ve yaşanabilir bir çevre inşa etmek baskısı ile karşı karşıyadır. Çocukların yapılı çevre anlayışını tanımlayan ve beklentilerini vurgulayan bu çalışmada, gelecekteki planlar ve tasarımlar için çözüm önerileri de sunulmaktadır. Khulna Geliştirme (Imar) Kurumu tarafından hazırlanan çocuk dostu inşa edilmiş çevre sorunlarını ele alan sistematik bir incelemede, planlama kararlarının çoğunun plan belgesinde mevcut olduğu ortaya konulmuştur. Ancak, imar ve geliştirme kontrol mekanizmalar ile mevcut planlama hükümlerin sürdürülmesi, ilgili makamların iyi niyetinden yoksundur. Sonuç olarak bu çalışma, çocukların planlama sürecine katılımlarının ve kavramsal algı düzeylerinin sürdürülebilir bir çocuk dostu yapılı çevre elde edilmesi için çok önemli olduğunu yansıtmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yapılı çevre, çocukların beklentileri; Khulna şehri; planlama kararları; okul çocuğu.


Children’s Understanding and Aspirations on Built Environment: A Case Study on Khulna City of Bangladesh

Md Ashiq Ur Rahman1, Talha Tasnim2, Md Moynul Ahsan3
1Urban and Rural Planning Discipline, Khulna University, Khulna, Bangladesh
2Urban Development Program, BRAC Mymensingh, Mymensingh, Bangladesh
3Department of Real Estate Development and Management, Ankara University, Ankara, Turkey

This paper outlines the necessity of planning and design provisions on urban built environment from children’s understanding and aspirations’ perspective. Their understanding and aspirations are analyzed through survey and a result presentation was prepared using research tools like mind maps, place representation and annotated drawings of dream neighborhood by 271 children of class 5 and class 8 from three renowned schools of Khulna, Bangladesh. Khulna, as a divisional city, is under rapid urbanization process, therefore, facing mounting pressure to build a child-friendly and livable environment which will support its growing urban population and future generations. Thereby, identifying children’s understanding of built environment and highlighting their aspirations, this paper also provides solution measures for future planning and design within its scope. Thereafter, with a systematic review of Khulna Development Authority prepared structure plan, referring to the aspired child friendly built environment issues, it has been found that most of the planning provisions are available inside the plan document. However, zoning and development control mechanisms as well as maintenance of existing provisions lack the goodwill of respective authorities. Finally, this study reflects that children’s participation in the planning process and the level of their cognitive perception is crucial to achieve a sustainable and child friendly built environment.

Keywords: Built environment, children aspiration; Khulna city; planning provision; school children.


Md Ashiq Ur Rahman, Talha Tasnim, Md Moynul Ahsan. Children’s Understanding and Aspirations on Built Environment: A Case Study on Khulna City of Bangladesh. Megaron. 2021; 16(1): 92-100

Sorumlu Yazar: Md Moynul Ahsan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2021 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale