YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 18 Sayı: 1 Yıl : 2023

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Socio-Psychological Factors Affecting Participatory Planning Processes At Interactional Level [Megaron]
Megaron. 2014; 9(1): 1-13 | DOI: 10.5505/MEGARON.2014.54264  

Socio-Psychological Factors Affecting Participatory Planning Processes At Interactional Level

Neslihan Kulözü1, İlhan Tekeli2
1Ataturk University, Faculty Of Architecture And Design, Department Of City And Regional Planning, Erzurum, Turkey
2Metu, Faculty Of Architecture, Department Of City And Regional Planning, Ankara, Turkey

Today, it is widely accepted that communities need to collaborate when making decisions on behalf of the individual, society and the environment. Hence, planners engaged in participatory initiatives need to understand how best to design and carry out a participatory planning process. In order to answer this question, all factors affecting participatory processes need to be determined, since only then can steps be taken to design and execute the best participatory process for each stakeholder in every unique context. By focusing particularly on the factors affecting participatory processes at interactional level, this study aims to determine the socio-psychological dimensions of participatory planning processes, the aim being to bring to light some hitherto unexplained factors involved and thus help to improve these processes. Based on previous discussions in participation literature, the ultimate aim of this study is to provide subsequent researchers and those involved in participatory planning practices with a framework on the socio-psychological dimensions, namely communication, power, attribution, relationships and persuasion, of participatory processes at interactional level.

Keywords: participatory planning approach, participatory process, communicative rationality, socio-psychological factors, interactional level.


Katılımlı Planlama Süreçlerini Etkileyen Etkileşim Düzeyindeki Sosyo-Psikolojik Faktörler

Neslihan Kulözü1, İlhan Tekeli2
1Atatürk Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Erzurum
2Odtü, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara

Günümüz dünyasında bireylerin toplum ve çevrelerine ilişkin karar alma süreçlerine katılımlarının gerekliliği yaygın olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle katılımlı pratiklerle uğraşan plancıların nasıl daha iyi katılımlı planlama süreçleri tasarlayıp sürdürebilecekleri sorusuna cevap bulmaları gerekmektedir. Bu soruya cevap bulmak için ise katılımlı süreçleri etkileyen tüm faktörler belirlenmelidir, çünkü ancak katılımlı süreçlerin tüm boyutları anlaşıldığında her bir özgün bağlamda tüm paydaşlar için en iyi katılımlı sürecin tasarlanıp sürdürülmesine yönelik gerekli adımlar atılabilir. Katılımlı süreçleri etkileyen faktörlerden bireylerarası etkileşim düzeyindeki faktörlere odaklanan bu çalışmanın amacı katılımlı planlama süreçlerinin sosyo-psikolojik boyutlarını belirlemektir. Bu yolla katılımlı süreçlerin keşfedilmemiş bir boyutu, katılımlı süreçleri geliştirmek niyetiyle eleştirel bir yaklaşımla ortaya koyulacaktır. Çalışmanın sonucunda gelecek araştırmalar ve katılımlı planlama pratikleri için katılımlı süreçlerin bireylerarası etkileşim düzeyindeki sosyo-psikolojik boyutları, iletişim, güç, atfetme, ilişkiler ve ikna etme olarak planlama literatürüne dayalı olarak ortaya koyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: katılımlı planlama yaklaşımı, katılımlı süreç, iletişimsel rasyonalite, sosyo-psikolojik faktörler, etkileşim düzeyi.


Neslihan Kulözü, İlhan Tekeli. Socio-Psychological Factors Affecting Participatory Planning Processes At Interactional Level. Megaron. 2014; 9(1): 1-13

Corresponding Author: Neslihan Kulözü, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale