YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 15 Sayı: 2 Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Mimarlık Eğitiminde Yerel Mimarlıktan Öğrenmek [Megaron]
Megaron. Baskıdaki Makaleler: MEGARON-54036 | DOI: 10.14744/megaron.2020.54036  

Mimarlık Eğitiminde Yerel Mimarlıktan Öğrenmek

Guliz Ozorhon, Ilker Fatih Ozorhon
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul

Bu çalışma yerel mimarlık bilgisinin mimarlık eğitiminde etkin bir biçimde kullanılma potansiyeline odaklanmakta, bu bağlamda bir araç(ders) önermektedir. Makalenin birinci bölümünde geniş bir literatür incelemesi ile yerel mimarlığın mimarlık ve mimarlık eğitimi açısından önemi vurgulanmakta; ikinci bölümünde ise, mimarlık lisans eğitimi içinde yer alan ve öğrenme, özümseme ve yorumlama bileşenleri ile tanımlanan Yerel Mimarlıktan Öğrenmek(LF-VA) isimli ders ayrıntıları ile ortaya koyulmaktadır. Ayrıca makalede dersi alan öğrenciler ile yapılan ve dersin ve derste kullanılan yöntemlerin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı anlaşılmaya çalışıldığı anketin sonuçlarına ve bu soruların yorumlanmasına yer verilmektedir. Anket sonuçları LF-VA’nın mimarlık öğrencileri için yerel mimarlık konusunda önemli bir farkındalık yarattığını ve dersin yerel mimarlıktan bilgi transfer etmek bağlamında kullanışlı ve özgün bir araç olarak tariflenebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yerel Mimarlık, Mimarlık Eğitimi, Mimari Tasarım


Learning From Vernacular Architecture in Architectural Education

Guliz Ozorhon, Ilker Fatih Ozorhon
Department of Architecture, Faculty of Architecture and Design, Ozyegin University, Istanbul

This study focuses on the potential for effectively using knowledge about vernacular architecture in programs of architectural education and it proposes a course as a means of doing so. The first section emphasizes the importance of vernacular architecture in education through an extensive literature review. In the second section, the details of a course developed by the researchers called Learning from Vernacular Architecture (LF-VA), which consists of the components “learning,” “internalization” and “interpretation,” are examined along with the outcomes of a questionnaire-based survey that was administered to students who enrolled in the class. The primary aim of the questionnaire was to observe whether or to what extent the course and its methods attained their objectives. The questionnaire results demonstrated that LF-VA not only led to a significant increase in awareness among students about vernacular architecture but also showed that the course proved to be a useful and unique means of transferring knowledge about how it can be applied.

Keywords: Vernacular Architecture, Architecture Education, Architectural Design
Sorumlu Yazar: Guliz Ozorhon, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale