YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 18 Sayı: 1 Yıl : 2023

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Kapadokya’da Kızıl Kilise [Megaron]
Megaron. 2008; 3(2): 155-161

Kapadokya’da Kızıl Kilise

Banu Çelebioğlu, İsmet Ağaryılmaz
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yıldız-istanbul

Kızıl Kilise, Kapadokya'nın batısında, Güzelyurt bölgesi, Sivrihisar köyü yakınlarında, Melendiz Dağlarının karşısında büyük bir düzlüğün ortasındadır. Hıristiyanlığın en önemli üç azizinden biri olan ve burada gömülen Nazianz’lı Gregoirus’a (330-390) ithaf edilmiştir.
VI. yüzyılın sonlarına tarihlenen Kızıl Kilise, serbest haç plan şemasına sahiptir. Üç kollu haç planlı kilisenin kuzey ve batı haç kolları arasında bir parekklesion bulunmaktadır. Kızıl Kilise çatı örtüsü ayakta olan bu döneme ait bölgedeki tek kilisedir. Dış duvarlar ve kubbe ayakta, haç kollarını örten tonozların büyük bir bölümü ise yıkılmıştır.
Kilise, bölgedeki diğer kiliselerden korunmuşluk durumu, yapım sistemi ve taşıdığı kültürel miras kimliği açısından farklılaşır.

Anahtar Kelimeler: Kapadokya, Bizans mimarisi, kilise, koruma, onarım.


Red Church In Cappadocia

Banu Çelebioğlu, İsmet Ağaryılmaz
Yildiz Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture, Star-ıstanbul

Red Church is situated at the west of Cappadocia, in Güzelyurt, near Sivrihisar village, in the middle of the lowland against Melendiz Mountains. It’s dedicated to the Gregoirus of Nazianze (330-390), one of the most important Father of Cappoadocia, who was buried in this place.
The church, famous as a pilgrimage destination for Orthodox Christians of the past, is built out of red stones, from where it derives its name. Red Church is dated at the end of the 6th century and have a cross-shaped plan with parekklesion.
The dome and the walls of the church are in the good condition, but the vaults were collapsed.
It’s differentiate with it’s condition, system of construction and cultural identity.

Keywords: Cappadocia, Byzantine architecture, church, conservation, maintenance.


Banu Çelebioğlu, İsmet Ağaryılmaz. Red Church In Cappadocia. Megaron. 2008; 3(2): 155-161

Sorumlu Yazar: Banu Çelebioğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale