YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 18 Sayı: 1 Yıl : 2023

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Sıcak İklim Bölgelerinde Soğutma Yüklerinin Karşılaştırılması [Megaron]
Megaron. 2006; 1(2): 112-125

Sıcak İklim Bölgelerinde Soğutma Yüklerinin Karşılaştırılması

F. İlgin Erkmen1, Gülay Zorer Gedik2, Müjgan Şerefhanoğlu Sözen2
1İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik Ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, İstanbul,türkiye
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Yapı Fiziği Bilim Dalı, İstanbul,türkiye

Sıcak iklim bölgelerinde sıcak dönem soğuk dönemden daha uzun sürmektedir. Bu nedenle bu bölgeler için baskın olan sıcak dönem şartları soğutma yükü açısından önem taşımaktadır. Son yıllarda çevre kirliliği nedeniyle yaşanan iklimsel değişimler (sera etkisi, küresel ısınma gibi) enerji harcamalarını ve soğutma konusunu ön plana çıkarmaktadır.
Bu çalışma kapsamında, sıcak iklim bölgelerinde yapıların soğutma yüklerinin karşılaştırılması ele alınmıştır. Sıcak nemli iklim tipi için Antalya, sıcak kuru iklim tipi için Diyarbakır illeri seçilerek, verileri ve fiziksel özellikleri belirlenen örnek bir yapı ele alınmış ve belirlenen 21 Temmuz tasarım günü için Soğutma Yükü Sıcaklık Farkı Yöntemi ile (Cooling Load Temperature Difference-CLTD) soğutma yükü hesapları yapılmıştır. İki ayrı sıcak iklim tipi için soğutma yükü sonuçları karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Soğutma yükü, iklimsel analiz, ısısal konfor, sıcaklık farkı yöntemi, bağıl nem.


Sıcak İklim Bölgelerinde Soğutma Yüklerinin Karşılaştırılması

F. İlgin Erkmen1, Gülay Zorer Gedik2, Müjgan Şerefhanoğlu Sözen2
1İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik Ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, İstanbul,türkiye
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Yapı Fiziği Bilim Dalı, İstanbul,türkiye

In hot climates, the hot period is longer than the cold period. Therefore, in hot zones, the dominant hot period conditions are critical for the cooling load. Recently, climatic changes due to environmental pollution problems, such as heat effect and global warming, have given primary signifiance to energy consumption issues and cooling.
This reserch aims to compare the cooling load of a building in hot climate: The city of Antalya for the hot humid and the city of Diyarbakır for hot dry climatic types are chosen as sample cases. The calculation of cooling load is based on the Cooling Load Temperature Difference (CLTD )method, which is operated on a simple building for the day of design, 21 July. The cooling load calculations are evaluated by compare the results of the two different climate types.

Keywords: Cooling load, climatic analysis, thermal comfort, temperature difference method, relative humidity.


F. İlgin Erkmen, Gülay Zorer Gedik, Müjgan Şerefhanoğlu Sözen. Sıcak İklim Bölgelerinde Soğutma Yüklerinin Karşılaştırılması. Megaron. 2006; 1(2): 112-125

Sorumlu Yazar: F. İlgin Erkmen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale