YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 18 Sayı: 1 Yıl : 2023

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Valuation Cash Flow Uncertainties in Real Estate Development Projects with Desicion Tree Analysis [Megaron]
Megaron. 2013; 8(3): 149-164 | DOI: 10.5505/megaron.2013.46855  

Valuation Cash Flow Uncertainties in Real Estate Development Projects with Desicion Tree Analysis

Serhat Başdoğan, Hakkı Önel
Yildiz Technical University, Department Of Architecture, Istanbul, Turkey

With the rapid development of real estate markets under globalization and exponential competitive market conditions, risk evaluation has been one of the most important tasks in the process of real estate investment valuation. This paper describes the relationship between construction permit uncertainties and real estate development projects by using the Decision Tree Analysis (DTA) approach. Expected Value (EV) criterion for an office development project proposed and incorporated into conventional Discounted Cash Flow (DCF) analysis which are determined by DTA. This will help utility function to come closer to the real world, so that decision making and risk analysis can be done based on the real and possible data providing better conditions for investors. The results are consistent with the results calculated by conventional DCF analysis. However research demonstrates that is of application DTA obviate the deficiencies of conventional DCF analysis under construction permit delays and scheduling uncertainties. Results also emphasize the importance of applying EV and DTA for the construction permit delays generate a significant change in NPV of real estate development projects.

Keywords: Real Estate Development, Valuation, Decision Tree Analysis, Expected Value


Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Nakit Akışlarındaki Belirsizliklerin Karar Ağacı Analizi ile Değerlendirilmesi

Serhat Başdoğan, Hakkı Önel
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul

Küreselleşme sürecinde hızla gelişen gayrimenkul piyasaları ve artan rekabetçi piyasa koşulları ile risklerin değerlendirilmesi, gayrimenkul yatırım değerleme sürecinin en önemli hedefi haline gelmiştir. Bu makale inşaat izinlerinden kaynaklanan gecikmeler ve gayrimenkul geliştirme projelerinin ilişkilerini Karar Ağacı Analizi (KAA) ile açıklamaktadır. Beklenen Değer (BD) kriteri geleneksel İndirgenmiş Nakit Akış (İNA) yöntemine dahil edilerek ve KAA ile ifade edilmiştir. Bu yatırım kararlarının gerçek dünyaya daha yakın olmasına yardımcı olacak bir fayda sağlayarak daha iyi şartlarda karar alma ve risk analizi imkanlarını sağlayacaktır. Sonuçta elde edilen değerler geleneksel NBD yöntemleri ile tutarlılık göstermektedir. Ancak araştırma sonuçları geleneksel NBD yönteminin inşaat sürelerindeki gecikmeler ve zamanlama gibi belirsizlikler ile ilgili eksikliklerini KAA ile giderilebildiğini göstermiştir. Bunlara ek olarak BD ve KAA'nin uygulanması ile elde edilen sonuçların, inşaat izinlerindeki gecikmelerin gayrimenkul geliştirme projelerinin NBD'lerinde belirgin miktarda değişiklik yarattığını vurgulamıştır.

Anahtar Kelimeler: Gayrimenkul Geliştirme, Değerleme, Karar Ağacı Analizi, Beklenen Değer


Serhat Başdoğan, Hakkı Önel. Valuation Cash Flow Uncertainties in Real Estate Development Projects with Desicion Tree Analysis. Megaron. 2013; 8(3): 149-164

Corresponding Author: Serhat Başdoğan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale