YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 18 Sayı: 1 Yıl : 2023

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
13. Ulusal Bölge Bilimi - Bölge Planlama Kongresi’nin Ardından [Megaron]
Megaron. 2010; 5(3): I-I

13. Ulusal Bölge Bilimi - Bölge Planlama Kongresi’nin Ardından

Ayşe Nur Ökten, Betül Şengezer, Yiğit Evren
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Bölge Planlama Ana Bilim Dalı, İstanbul13. Ulusal Bölge Bilimi - Bölge Planlama Kongresi’nin Ardından

Ayşe Nur Ökten, Betül Şengezer, Yiğit Evren
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Bölge Planlama Ana Bilim Dalı, İstanbulAyşe Nur Ökten, Betül Şengezer, Yiğit Evren. 13. Ulusal Bölge Bilimi - Bölge Planlama Kongresi’nin Ardından. Megaron. 2010; 5(3): I-I

Sorumlu Yazar: Ayşe Nur Ökten


ARAÇLAR
DOWNLOAD
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale