YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 15 Sayı: 2 Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Güncel Beden Kuramlarının Mekanı Dönüştürme Olasılıkları [Megaron]
Megaron. Baskıdaki Makaleler: MEGARON-34341 | DOI: 10.14744/megaron.2020.34341  

Güncel Beden Kuramlarının Mekanı Dönüştürme Olasılıkları

Semin Erkenez1, Ayşen Ciravoğlu2
1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Hatay
2Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul

İnsan, akıl merkezli düşünce yapısı nedeniyle çevresinde gerçekleşen bütün olaylara ve oluşturulan yaşamsal kurgulara sistematik işleyen bir neden sonuç ilişkisi içerisinde bakmaktadır. Akla yüklenen bu aşkın özellik insanın mekanla, doğayla ve birey olarak diğer insanlarla kurduğu ilişkileri tanımlanmış kalıplar içinde gerçekleştirmesine sebep olmaktadır. İnsanlığın doğayla, farklı cinsiyetteki, kültürdeki ve etnik yapıdaki bireylerle girdiği mücadele hep bu kalıplar içinde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla süregiden alışkanlıklardan kurtulmak için kalıpların sorgulanması ve çözümlenmesi gerekliliği söz konusudur.
Beden kültürel açıdan etnik ve cinsiyet bağlamında birçok tartışmanın merkezinde yer alır. Bedenin yanında mekan üretilen söylemlerin takibinin yapılabilmesi için önemli bir düzenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle beden üzerinden yapılacak olan araştırma paralel olarak mekan üzerinden de yürütülmüştür.
Bu bağlamda Sanayi devriminden günümüze bir çözümleme yapılmıştır. Tarihsel süreç insan merkezci, anti insan merkezci ve insan sonrası olarak üç aşamaya ayrılarak değerlendirilmeye alınmıştır. Bedenin dönemler içindeki kimliği anlaşılmaya çalışılmıştır. Süreç içinde karşımıza çıkan organizma, bedensiz organ, organsız beden ve siborg beden gibi tanımlarının mekan ile arasındaki bağlantı irdelenmiştir. Bu değerlendirme için kavramlar öbekleşme (assemblage) kuramı üzerinden etkileşime sokulmuştur. Böylece her parçanın diğeriyle bağlantısını reddetmeden, kendi kimliği üzerine düşünülebilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca beden ve mekan üzerinden geleceğe ilişkin olasılıklar da değerlendirilmiştir. Bu bağlamda bu çalışmanın beden ve mekanın konumunun tarihsel arkaplanını ve bugünkü potansiyellerini anlamada bir araç olmasının ötesinde, mekana beden üzerinden yeniden bakmanın önünü açması açısından önem taşıdığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: beden, mekan, öbekleşme kuramı, mekanın bedenleşmesi, bedenin mekansallaşması


On Possibilities Of Transforming Space Emerging From Theories On Body

Semin Erkenez1, Ayşen Ciravoğlu2
1Department Of Architecture, Hatay Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey
2Department Of Architecture, Yıldız Technical University, İstanbul, Turkey

Human, because of mind centered perspective, look from all events which are occurring in the environment and the vital fictions which are being constructed within a systematically operating cause and effect relation. The struggle of man with nature and individuals who have different genders, cultures and ethnicities takes place within these patterns. Therefore, these patterns should be pondered upon and analyzed in order to get rid of the ongoing habits. Body in terms of cultural is located at the heart of many discussions in ethnical and gender-related contexts. Space comes to the fore, along with the body, as an important means in to track generated discourses. Therefore, the present study, conducted along the lines of the body, has also been conducted along the lines of space to construct a parallel discussion. An analysis from the industrial revolution up until the present times has been conducted in this context. Historical process has been discussed by breaking it into three periods: anthropocentric, anti-anthropocentric, and post-human periods. Identity of the body within these periods has been sized up. The study concerns inquiry into the connection between definition of the body such as organism, organ without body, body without organs, cyborg body etc, and space. For this evaluation, concepts have been put into interaction through assemblage theory. The aim in doing so was to be able to think upon each element’s own identity without denying its connection to the other. Additionally, possibilities concerning the future have also been evaluated through body and space. In this context, this study is significant in opening up a way to reevaluate the space through the body, beyond being merely a means to understand historical background and present potentials of the position of the body and the space.

Keywords: body, space, assemblage theory, embodiment of space, spatialisation of body
Sorumlu Yazar: Semin Erkenez, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale