YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 15 Sayı: 2 Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Açık Tasarım Eğitimine Doğru: Hesaplama ve Hesap Verebilme [Megaron]
Megaron. Baskıdaki Makaleler: MEGARON-32650 | DOI: 10.14744/megaron.2020.32650  

Açık Tasarım Eğitimine Doğru: Hesaplama ve Hesap Verebilme

Desantila Hysa1, Mine Özkar2
1Epoka Üniversitesi, Mimarlık Ve Mühendislik Fakültesi, Mimarlık, Tirana, Arnavutluk
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul

Yükseköğretimde öğrenim çıktıları olarak bilgi ve becerileri tamamlayan tutumlar, doğrudan değerlendirilemeyen yeterlilikler olarak genellikle geri planda kalır. Mimarlık eğitiminde hümanist, sürdürülebilir ve çevreci yaklaşımlar küresel ve yerel gündemlere uygun olarak artarken okulların stüdyo kültürlerinde benimsenen tutumlar, işbirlikçi ve katılımcı süreçlerden çok bireysel yaratıcı süreçler ön plana çıkabilmektedir. Hesaplamalı tasarım yöntemleri ise tasarımın muhakeme adımlarını açık ederek paylaşımcı tutumları beslerken, açık ve sorumluluk bilinci güden tasarım kültürleri oluşturmak için yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu makale, hesap verebilir olmayı bir tutum olarak tasarım eğitiminde uygulamak ve değerlendirmek amacıyla kullanılan hesaplamalı tasarım yöntemlerine disiplinler arası bir literatürle bağlam ve kuramsal bir çerçeve sunmaktadır. Tasarım eğitiminin ilk yılında, süreci dışsallaştıran görsel kuralların kullanımı ile görsel hesaplama uygulamaları, süreci açıkça paylaşan, sorgulayan ve bağlamlarıyla ilişkilendiren tutumları beslemeye yarar.

Anahtar Kelimeler: işbirlikçi tasarım, hesaplamalı tasarım, etik, mimarlık eğitiminin birinci yılı, yansıtıcı uygulama


Open Design Education: Addressing Accountability in the Age of Computing

Desantila Hysa1, Mine Özkar2
1Department of Architecture, Epoka University, Tirana, Albania
2Faculty of Architecture, Department of Architecture, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey

Attitudes complement knowledge and skills but are often overlooked as assessable competencies in higher education. In architectural design curricula, attitudes are especially relevant in order to ensure the training of responsible designers. As humanistic and environmental issues are more and more in the spotlight, schools’ studio cultures seek to cultivate collaborative and participatory skills on top of individual creativity. The parallel acclaim of computational methods expounds the reasoning processes of design and new opportunities arise for open and liable cultures of design. Yet, connecting these methods to a broader competency in design is still in progress. This paper establishes a transdisciplinary context for accountability as an attitude in design education and a conceptual framework for implementing and assessing it through computational methods. It argues that computation in early-design education, in the form of shape rules and devices of visual computing, is supportive in instilling reflective attitudes by encouraging knowledge sharing with consequent accountability among learners.

Keywords: collaborative design, computational design, ethics, first-year design education, reflective practice.
Sorumlu Yazar: Desantila Hysa, Albania


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale