YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
2–8 Ekim 2006 Mimarlık ve Kent Şenliği II [Megaron]
Megaron. 2006; 1(4): 256-257

2–8 Ekim 2006 Mimarlık ve Kent Şenliği II

Çiğdem Polatoğlu Baytin, Ömür Barkul
yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü dünyada ve ülkemizde “Dünya Mimarlık Günü” olarak kutlanmaktadır. 2006 yılı programında Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi bu günü, bir “Kent Şenliği” programı içerisinde “Kentler, Sokaklar” temalı bir etkinlikle kutladı. 2–8 Ekim 2006 tarihleri arasında “Mimarlık ve Kent Şenliği II” adıyla düzenlenen etkinlikler; basın açıklaması, film gösterimleri, sergiler, söyleşiler, fotoğraf yarışması ve atölye çalışmaları ile oldukça zengin bir açınıma sahipti.

Anahtar Kelimeler: Mimarlık ve Kent Şenliği II


2-8 October 2006 Architecture and the City Festival II

Çiğdem Polatoğlu Baytin, Ömür Barkul
Yildiz Technical University, Faculty of Architecture, Department of Architecture

The first Monday of October every year in the world and in our country, "World Architecture Day is celebrated as". In 2006, the program Chamber of Architects Istanbul Metropolitan Branch of the day, a "Festival City" in the program "Cities, Streets" celebrated an event themed. From 2 to 8 October 2006 "Architecture and the City Festival II" events held in the name; press release, film screenings, exhibitions, interviews, photo contest, and has rich unfolding to the workshops.

Keywords: Festival of Architecture and Urban II


Çiğdem Polatoğlu Baytin, Ömür Barkul. 2-8 October 2006 Architecture and the City Festival II. Megaron. 2006; 1(4): 256-257

Sorumlu Yazar: Çiğdem Polatoğlu Baytin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale