YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 15 Sayı: 2 Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Uluslararası inşaat müteahhitlik işlerinin regülasyonu: Ulusötesi ve ulusal çerçeveler arasındaki çelişkiler [Megaron]
Megaron. Baskıdaki Makaleler: MEGARON-19794 | DOI: 10.14744/megaron.2020.19794  

Uluslararası inşaat müteahhitlik işlerinin regülasyonu: Ulusötesi ve ulusal çerçeveler arasındaki çelişkiler

Elvan Gülöksüz
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Bölümü

Bu yazıda büyük altyapı ve emlak projelerini içeren uluslararası inşaat müteahhitlik (UİM) işlerinin regülasyonu incelenmektedir. İncelemenin odağını ulusötesi ile ulusal regülasyon arasındaki ilişki oluşturmaktadır. İncelemenin temelinde farklı regülasyon rejimlerinin farklı sermaye kesimlerinin çıkarlarını temsil ettiği ve bu rejimlerin çoğul talepleri karşılamaya çalışan ulusal devletler tarafından biçimlendirildiği düşüncesi yatmaktadır. Bu şekilde, regülasyon rejimlerine sermaye kesimleri arasındaki çelişkilerin müzakere edildiği bir alan olarak bakılmaktadır. İlk olarak, ulusal devlet ve sermaye kesimlerinin ulusötesi regülasyonu hem ulusal hem de ulusötesi ölçekte müzakere ettikleri ileri sürülmektedir. Bu arguman Dünya Ticaret Örgütü’nin Gözden Geçirilmiş Kamu İhale Anlaşması, Dünya Bankası’nın Yeni İhale Çerçevesi, Uluslararası Müşavir Mühendisler Federasyonu’nun Sözleşme Formları ve Türkiye Kamu İhale Yasası’nın incelenmesine dayanmaktadır. İkinci olarak, UİM piyasalarına ağırlıklı olarak yirmibirinci yüzyılda giren yeni devlet-sermaye yapılarının ulusötesi regülasyon rejimlerine katılmaması sonucu ulusötesi regülasyonun bütünleşme sürecinin sekteye uğradığı ileri sürülmektedir. Araştırma, ulusötesi ve ulusal regülasyon metinleri, hükümetler-arası kuruluşların ve Avrupalı sektör birliklerinin beyan ve raporları ile inşaat, hukuk firmaları yöneticileri ve hükümetler-arası kuruluşların uzmanları ile yapılan mülakatların analizine dayanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası inşaat müteahhitliği, ulusötesi regülasyon, kamu ihaleleri, inşaat sözleşmeleri, ihracat ve kalkınma fonları


Regulation of international construction contracting works: Contradictions between transnational and national frameworks

Elvan Gülöksüz
İstanbul Technical University, Department Of Humanities And Social Sciences

This paper analyses the regulation of international construction contracting (InCC) works involving major infrastructure and real estate projects. The focus of the analysis is on the relationship between transnational and national regulation. The basis of the study lies in the assumption that different regulatory regimes represent the interests of different segments of capital and that these regimes are shaped by national states that seek to meet multiple demands. In this way, the study views the regulatory regimes as areas in which contradictions between capital segments are negotiated. Firstly, it is suggested that national states and capital negotiate transnational regulation both at the national and transnational scales. This suggestion is based on an examination of the World Trade Organization's Revised Agreement on Government Procurement, the World Bank's New Procurement Framework, the contract forms of the International Federation of Consulting Engineers, and the Public Procurement Law of Turkey. Secondly, it is argued that transnational regulatory integration has been disrupted when new state-capital configurations that entered the InCC markets, mainly in the twenty-first century, did not participate in the transnational regulatory regimes. The study is based on the analysis of transnational and national regulation texts, declarations and reports of inter-governmental organisations and business associations in Europe, and interviews with InCC and law company managers, and officers of inter-governmental organisations.

Keywords: International construction contracting, transnational regulation, government procurement, construction contracts, export and development funding
Sorumlu Yazar: Elvan Gülöksüz, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale