YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 18 Sayı: 1 Yıl : 2023

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Rekonstrüksi̇yon Ya Da Yeni̇den Yapma, Hangi̇ Yapı İçin? Taksim Topçu Kışlası İçin Bir Değerlendirme [Megaron]
Megaron. 2013; 8(1): 1-7 | DOI: 10.5505/MEGARON.2013.18189  

Rekonstrüksi̇yon Ya Da Yeni̇den Yapma, Hangi̇ Yapı İçin? Taksim Topçu Kışlası İçin Bir Değerlendirme

E. Füsun Alioğlu
Kadir Has Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Taksim Topçu Kışlası, Rekonstrüksi̇, yon


Reconstruction of which building? An evaluation for Taksim Barrack

E. Füsun Alioğlu
Department Of Architecture, Kadir Has University, Faculty Of Art And Design, Istanbul, Turkey

Keywords: Taksim Topçu Kışlası, Reconstruction


E. Füsun Alioğlu. Reconstruction of which building? An evaluation for Taksim Barrack. Megaron. 2013; 8(1): 1-7

Sorumlu Yazar: E. Füsun Alioğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale