YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 2 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Hafıza Kutusu: Bir Kentsel Kolektif Bellek Deneyi(mi) [Megaron]
Megaron. 2017; 12(4): 545-552 | DOI: 10.5505/megaron.2017.09226  

Hafıza Kutusu: Bir Kentsel Kolektif Bellek Deneyi(mi)

Tuba Doğu1, Melis Varkal Deligöz2
1İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Doktora Programı, İzmir
2Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İzmir

Kentsel tasarımda kullanıcı katılımına verilen önem son yıllarda tüm dünyada artış göstermektedir. Türkiye’de de gerek yerel yönetimlerin teşviği, gerekse sivil insiyatifler ve mahalle örgütlenmeleriyle kentsel mekânların şekillenmesini gözlemlemek mümkündür. Buradan yola çıkan bu çalışma, 1960’lardan bu yana İzmir Güzelyalı’da yer alan bir kültür mekânının mahalleli eliyle dönüşümünü inceler. Sözlü tarih çalışmalarına yeni bir yöntem önerisi sunar ve mahallelinin ne denli etkin olduğunu okumak adına bir hatırlama süreci kurgular. Bu kurgu, kolektif bellek üzerinden kamusal bir yerleştirme olup, anlatılar ardındaki kolektif motivasyonu inceler. Amaç, geçmişi günümüzde okuyarak, kentsel mekânlarda yeni sivil eylemlere ışık tutmaktır.

Anahtar Kelimeler: Belleğin küratörlüğü, katılımcı tasarım, kentsel bellek, kolektif bellek.


Memory Box: An Experiment in Urban Collective Memory

Tuba Doğu1, Melis Varkal Deligöz2
1PhD Program in Architecture, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey
2Department of Architecture, Yasar University Faculty of Architecture, Izmir, Turkey

Worldwide, attention to user participation in shaping urban environments has grown in recent years. In Turkey it can be seen in the efforts of local authorities, civil initiatives and neighborhood organizations. This study examined the bottom-up transformation of a cultural space that exists in Izmir since the 1960s, in the neighborhood of Güzelyalı. A new technique in oral history studies of simulating and curating a remembering process was proposed to reveal how civic empowerment developed and operated. The process examined the narratives behind collective action through a reading of the collective memory. Re-reading the past in the present can generate new processes of civic engagement and action in urban spaces.

Keywords: Curating memory, participatory design, urban memory, collective memory.


Tuba Doğu, Melis Varkal Deligöz. Memory Box: An Experiment in Urban Collective Memory. Megaron. 2017; 12(4): 545-552

Sorumlu Yazar: Tuba Doğu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar




© 2022 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık Fakültesİ



LookUs & Online Makale