YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 18 Sayı: 1 Yıl : 2023

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Changing in Economy Politics and Nation Space in Turkey (1980-2012) [Megaron]
Megaron. 2014; 9(4): 243-254 | DOI: 10.5505/MEGARON.2014.05914  

Changing in Economy Politics and Nation Space in Turkey (1980-2012)

Adem Sakarya
Department Of Urban And Regional Planning, Yıldız Technical University, İstanbul, Turkey

Space has a continuous changing, dynamic structure. This change originates from the factors that affect the space. When examined on nation space, it is seen that economy politics is an important factor affecting the space. This change is seen in different structures such as at the inner structure of settlement, in the organization of settlements, in the location of center and at borders of sphere of influence. With this frame, in this study changing on nation space, based on economy politics, was examined with the concepts of center and sphere of influence.
In this article, the periods of 1960- 1980, 1980- 2002 and 2002- 2012 were evaluated as they have different economy politics in Turkey. The starting- finishing situations and general structure of the periods were compared. Moreover, this comparison was supported with different economic and demographic indicators. As a result of these comparisons, differentiating points of these periods were shown.
Reflection of these differentiations on nation space was analyzed with the maps prepared with population and road transportation data in the context of the years 1980, 2000 and 2012.
As a conclusion, it was found that in the map of 1980, reflects the 1960- 1980 period, there is a relative balanced distribution of center and sphere of influences on the nation space, but in the map of 2000, reflects the 1980- 2002 period, and 2012, reflects the 2002- 2012 period, this balanced distribution is gradually disappeared.

Keywords: Economy politics, center, sphere of influence, population, transportation.


Türkiye’de Ekonomi Politikaları ve Ülke Mekanında Değişim (1980-2012)

Adem Sakarya
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul

Mekân sürekli değişen, statik olmayan bir yapıya sahiptir. Bu değişim mekânı etkileyen etmenlerin değişiminden kaynaklanmaktadır. Ülke mekânı üzerinde bir inceleme yapıldığında ise ekonomi politikalarının, mekânın değişiminde önemli bir etken olduğu görülmektedir. Bu değişim yerleşmeler özelinde, yerleşmelerin organizasyonunda, yerleşme merkezlerinin konumlanmasında, merkezlerin etki alanı sınırlarının değişmesinde gibi farklı şekillerde gerçekleşmektedir. Bu çerçevede, bu çalışmada ekonomi politikalarına bağlı olarak Türkiye ülke mekânın değişimi, merkez ve etki alanı kavramları çerçevesinde incelenmiştir.
Makalede 1960- 1980, 1980- 2002 ve 2002- 2012 dönemleri, Türkiye’de farklı ekonomi politikalarının geçerli olduğu dönemler olarak ele alınmıştır. Dönemlerin başlangıç ve bitiş koşulları, genel yapıları incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Ayrıca bu karşılaştırmalar farklı ekonomik ve nüfus göstergeler ile desteklenmiştir. Bu karşılaştırmalar neticesinde dönemlerin ekonomi politikalar ve ekonomik göstergeler kapsamında farklılaştıkları noktalar ortaya konulmuştur.
Bu farklılaşmaların ülke mekânına yansıması 1980, 2000 ve 2012 yılı kapsamında, nüfus ve kara yolu ulaşım verileri kullanılarak il bazında merkez ve etki alanlarını gösteren haritalar ile analiz edilmiştir.
Sonuç olarak 1960- 1980 dönemini yansıtan 1980 yılı haritasında merkez ve etki alanlarının ülke mekânında daha dengeli dağıldığı, ancak 1980-2002 dönemini yansıtan 2000 yılı ve 2002- 2012 dönemini yansıtan 2012 yılı haritalarında ise bu dengeli yapının giderek kaybolduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Ekonomi politikaları, merkez, etki alanı, nüfus, ulaşım.


Adem Sakarya. Changing in Economy Politics and Nation Space in Turkey (1980-2012). Megaron. 2014; 9(4): 243-254

Corresponding Author: Adem Sakarya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale