YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 2 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Editörden [Megaron]
Megaron. 2019; 14(Özel Sayı): II-II

Editörden

Candan Çınar1, Berna Dikçınar2, Füsun Çizmeci1, Çiğdem Polatoğlu3, Iclal Dinçer4
1Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
3Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı
4Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölüm BaşkanıEditorial

Candan Çınar1, Berna Dikçınar2, Füsun Çizmeci1, Çiğdem Polatoğlu3, Iclal Dinçer4
1Yıldız Technical University Faculty of Architecture, Department of Architecture
2Yıldız Technical University Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning
3Yıldız Technical University Faculty of Architecture, Head of Architecture Department
4Yıldız Technical University Faculty of Architecture, Head of City and Regional Planning DepartmentCandan Çınar, Berna Dikçınar, Füsun Çizmeci, Çiğdem Polatoğlu, Iclal Dinçer. Editorial. Megaron. 2019; 14(Özel Sayı): II-II

Sorumlu Yazar: Candan Çınar


ARAÇLAR
DOWNLOAD
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2022 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale