YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 18 Sayı: 1 Yıl : 2023

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Gazbeton Yapı Ürünlerinin Konutlarda Kullanımı [Megaron]
Megaron. 2007; 2(3): 145-158

Gazbeton Yapı Ürünlerinin Konutlarda Kullanımı

Rüveyda Kömürlü1, Hakkı Önel2
1Barbaros Mah. Fidan Sok. Özlem Sitesi H Blok D: 15 Koşuyolu-üsküdar, İstanbul,türkiye
2Y.t.ü., Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Üretimi B.d., Beşiktaş, İstanbul,türkiye

Konut yapılarının büyük bölümü kalitesiz, sağlıksız ve ekonomik olmayan şartlarla uygulanmaktadır. Gazbeton yapım sistemi bu koşullara çözüm getirecek bir alternatif olarak karşımızdadır. O nedenle bu makale; çoğunlukla konutların sağlıksız, kalitesiz olması ve ekonomik, uzun ömürlü olmamalarından dolayı “Gazbeton yapı ürünlerinin kullanıldığı toplu
konutlarda böyle sorunların yaşanmaması ve amaçlanan kaliteli konutların üretilmesi için projelendirme ve uygulama aşamalarının nasıl yapılması gerektiği” sorusuna yönelik bir çalışmadır. Makalede gazbeton yapı ürünlerinin toplu konut uygulamalarında kullanımı sırasında uyulması gereken tasarım ve uygulama kurallarının belirlenmesine ve
açıklanmasına çalışılmıştır.
Gazbeton yapı ürünlerinin toplu konut üretiminde kullanımı üzerine incelemeler yapılmış ve uyulması gereken kurallar şu üç ana başlık altında belirlenmiş ve açıklanmıştır:
• Gazbeton yapı ürünlerinin üretiminde uyulması gereken kurallar.
• Mimari proje sürecinde tasarımcının uyması gereken kurallar.
• Gazbeton yapı ürünlerinin uygulanmasında uyulması gereken kurallar.
Sonuç bölümünde ise daha önceki bölümlerde verilen bilgiler doğrultusunda gazbeton yapı ürünlerinin toplu konutları tasarım, uygulama ve kullanım aşamalarında sağladığı yararlar belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gazbeton, Gazbeton uygulamalarının kuralları, Gazbetonun yararları, Standart, Prefabrikasyon.


Usage Of Aerated Concrete Construction Elements In Houses

Rüveyda Kömürlü1, Hakkı Önel2
1Barbaros Mah. Fidan Sok. Özlem Sitesi H Blok D: 15 Koşuyolu-üsküdar, İstanbul,türkiye
2Y.t.ü., Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Üretimi B.d., Beşiktaş, İstanbul,türkiye

An important percentage of houses are not economic, healthy and of good quality, and aerated concrete building system presents an alternative. Thus, this paper aims to face the question of how the projects of the mass housing projects should be prepared and built using aerated concrete construction elements in order to eliminate the above mentioned
problems and obtain quality results. This article displays the rules for design and application of aerated concrete construction elements in mass housing.
Usage of aerated concrete construction elements in mass housing is explored and rules for application are stated and defined under three major topics:
• Rules for the production of aerated concrete construction elements.
• Rules for architectural design process.
• Rules for the application of aerated concrete construction elements.
In the conclusion chapter, design, application and using aerated concrete construction elements and their advantages are listed according to the previous chapters.

Keywords: Aerated concrete, Construction rules for aerated concrete, Benefits of aerated concrete, Standard, Prefabrication.


Rüveyda Kömürlü, Hakkı Önel. Usage Of Aerated Concrete Construction Elements In Houses. Megaron. 2007; 2(3): 145-158

Sorumlu Yazar: Rüveyda Kömürlü, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale