YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 18 Sayı: 1 Yıl : 2023

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Tasarimin Sosyo-Kültürel Boyutu [Megaron]
Megaron. 2007; 2(4): 254-265

Tasarimin Sosyo-Kültürel Boyutu

Mehtap Sağocak
Uludağ Üniversitesi, Teknik Bilimler Myo,görükle, Bursa

Tasarım nesneleri teknik ve kültürün birleşiminden doğan ve insan hayatını şekillendiren ürünlerdir. Bu çalışmada, zanaat döneminden endüstri dönemine; post-endüstriyel dönemden günümüz bilgi toplumuna gelen süreçte tasarım nesnelerinin üstlendiği sosyo-kültürel rolleri, değişen anlamları, üretim ve tüketime dayalı ekonomik ilişkiler, küresel kültür politikaları, teknolojik gelişmeler ve değişen toplumsal davranış ve yaşam biçimleri bağlamında irdelenmekte, yaşanan kültür krizinin olumsuz etkilerine dikkat çekilmeye çalışılarak, tasarım nesnelerinin yaşamlarımızdaki anlam boyutu tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tasarım-teknik-tüketim kültürü-anlam.


Socio-Cultural Dimension Of Design

Mehtap Sağocak
Uludağ Üniversitesi, Teknik Bilimler Myo,görükle, Bursa

Design objects created by both technic and culture are the products forming the human life. In this study, the sociocultural roles and changing meanings of the design objects are analyzed in the context of the economic relations based on production and consumption, global politics of culture, tecnological developments and transforming social behaviours and life-styles during the time from crafts period to the industrial period; from post-industrial period to the information society of today. Besides the negative effects of living crisis of culture are brought to attention and the dimension of meaning of design objects in our lives to be discussed in general.

Keywords: Design-technic-consumer culture-meaning.


Mehtap Sağocak. Socio-Cultural Dimension Of Design. Megaron. 2007; 2(4): 254-265

Sorumlu Yazar: Mehtap Sağocak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale