YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
İri pomza agregalı kireç ve metakaolin esaslı matriste kenevir liflerin makro sentetik liflerle karşılaştırılması [Megaron]
Megaron. Baskıdaki Makaleler: MEGARON-00868 | DOI: 10.14744/megaron.2023.00868  

İri pomza agregalı kireç ve metakaolin esaslı matriste kenevir liflerin makro sentetik liflerle karşılaştırılması

Havva Merve Tuncer, Zehra Canan Girgin
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul

Günümüzde özellikle çevre ve sürdürülebilirlik alanında kompozit yapı malzemelerinin tasarımında önemli gelişmeler gözlenmektedir. Araştırmacılar, eski çağlardan beri bilinen geleneksel bağlayıcı kireci yeniden, bu defa taşıyıcılık amacı ile keşfetmektedir. Sürdürülebilir özelliği ile bilinen kirecin; dayanım, yavaş hidratasyon hızı ve dayanıklılığa olumsuz etkileri nedeniyle genellikle metakaolin, uçucu kül, öğütülmüş yüksek fırın cürufu ve silis dumanı gibi puzzolanik bileşenler ile kullanılmaktadır. Diğer taraftan; yüksek çekme mukavemeti, ortalama düzeyde elastisite modülü ve düşük yoğunluğu ile selülozik liflerin, lif takviyeli kompozitler konusunda maliyet açısından rekabet edebilirliği ve ekolojik açıdan verimliliği söz konusudur. Selülozik liflerin alkali ortamda bozulması engellenirse, yapısal amaçlı kullanımı da mümkün olabilir. Bu çalışmada, kenevir lif ve iki tip makro sentetik lifin kireç+metakaolin esaslı matris içindeki etkinliği deneysel olarak araştırılmıştır. Lif takviyeli matrislerin basınç, eğilme dayanımı ve dayanıklılığı konularına odaklanılmıştır. Literatürde ilk defa, makro sentetik liflerin kireç esaslı karışımdaki etkinliği incelenmiştir. Ayrıca, yeni bir katkı olarak; iri hafif agregalar, söz konusu lifler ile takviyeli kireç+metakaolin bazlı matrise eklenmiştir. Deneysel sonuçlar, kenevir liflerde yapısal bozulmanın başarıyla azaltılabileceğini ve matrise üç tip lif takviyesi ile liflerin kendi sınıflarında uygun mekanik karakteristiklerin sağlanabileceğini gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kenevir, kireç, makro sentetik lif, metakaolin, pomza.


Comparison of hemp fibers with macro synthetic fibers in lime-metakaolin matrix incorporating pumice as coarse aggregates

Havva Merve Tuncer, Zehra Canan Girgin
Department of Architecture, Yıldız Technical University Faculty of Architecture, İstanbul, Türkiye

Significant developments are observed in the design of composite building materials nowadays, especially on environmental and sustainability issues. For structural usage, nowadays researchers reveal lime, which is the traditional binding material known since ancient times. Lime known for its sustainable feature is often used with supplementary cementitious materials (SCM) such as metakaolin, fly ash, ground granulated blast furnace slag, and silica fume due to unfavorable properties regarding durability, strength, and slow hydration rate. On the other hand, cellulosic fibers with the advantages such as low density, high tensile strength, and moderate elastic modulus have cost competitiveness and eco-efficiency for fiber reinforced composites. The structural use of cellulosic fibers may be possible if the degradation of hemp fibers in an alkali environment is mitigated. In this study, the experimental studies on hemp fibers were carried out by comparing with two types of macro synthetic fibers in lime+metakaolin (L+MK) based matrix. Durability as well as compressive and flexural characteristics were addressed in those fibrous matrices. First time in the current literature, macro synthetic fibers were included in the lime-based mixture. Besides, as a new contribution, coarse lightweight aggregates (LWA) were incorporated to this type of matrix with those fibers. The experimental findings indicate out that the degradation of hemp fibers can be mitigated successfully, and three types of fibrous mixtures provide proper mechanical characteristics in their categories.

Keywords: Hemp, lime, macro synthetic fiber, metakaolin, pumice.
Sorumlu Yazar: Havva Merve Tuncer, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale