YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 18 Sayı: 1 Yıl : 2023

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Urban Integrity: The City of Nicosia, Turkish Republic Of Northern Cyprus [Megaron]
Megaron. 2014; 9(4): 289-311 | DOI: 10.5505/MEGARON.2014.00710  

Urban Integrity: The City of Nicosia, Turkish Republic Of Northern Cyprus

Hasan Zafersoy, Harun Batırbaygil
Department of Architecture, Near East University, Nicosia, TRNC

Cyprus island has witnessed the history, especially in the last thousand years, of different cultures and their sovereignties. In the 19. Century, the process of turning the Ottoman island into a British dominion starting by 1877, opened a new phase in the development of both the island and its cities. Nicosia began to spread outside the city walls after 1925 largely, when the island was fully dominionized by the British. In this period some new roads and a square were done to improve urban integrity. In 1959, The Republic of Cyprus was established and the island gained independence in 1960. However, due to ever climbing political and social unrest the country and its capital Nicosia was divided into two parts in 1974. The new situation opened another phase in the development of the Northern part and its Capital affecting the social life in terms of integrity, coherence and bore negative pressures on its economy as a result of the embargo applied by the western world.
In this new situation there is a practical difficulty to write Nicosia's. There are some long and complicated alternatives to write it, for examples; Turkish Republic of Northern Cyprus City of Nicosia, etc. However, write just Nicosia for TRNC Nicosia will provide ease of expression in the essay.
It is interesting to see by various studies that possibility of integrating cities via improvement of pedestrian accessibility seems to be of prime importance (Hillier et al.). The very same effect is studied and sought by several researchers recently on vehicle transportation (Figueiredo ve Amorim, Turner, Paul, Pereira, Holanda, Barros, Ciravoğlu etc.). In this study, the Nicosia transportation network is analized by space syntax method and is used to determine the the ways which could increase its integrity under different scenarios.

Keywords: Urban integrity, Nicosia transportation network, topo-geometric space syntax analysis, accessibility, social integration


Kentsel Bütünleşiklik: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Kenti Örneği

Hasan Zafersoy, Harun Batırbaygil
Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Lefkoşa, KKTC

Kıbrıs adası, tarih boyunca ve özellikle son bin yılda değişik kültür ve egemenliklere tanıklık etmiştir. XIX.yy'da Osmanlı toprağı olan Ada'nın 1877 de başlayan İngiliz sömürgesine dönüşme sürecinde kentlerde de bir değişim ve gelişim dönemi başlamıştır. Buna göre, adanın tam olarak İngiliz hakimiyeti altına girdiği 1925 yılından itibaren Lefkoşa'nın, sur dışı alanda yayılması hız kazanmıştır ve kentsel bütünleşikliğin artırılması maksadıyla yönetim tarafından yol ağının geliştirilmesi ve meydanlar gibi uygulamalar gerçekleştirilmiştir. 1959'da Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edilmiş ve 1960 yılında ise Ada bağımsızlığını kazanmıştır. Fakat sonrasında giderek artan siyasal ve sosyal olaylar nedeniyle, 1974 yılında Ada ile beraber Lefkoşa da fiziki olarak ikiye bölünmüştür. Bu yeni durumda adanın kuzey kesimi ile başkenti Lefkoşa’nın kentsel bütünleşiklik bağlamında birlikteliklerin ve sosyal yaşamın çeşitli etkilere maruz kaldığı yeni bir dönem daha başlamış, batı dünyası tarafından uygulanan ambargo sonucunda da baskı altında bir ekonomi oluşmuştur.
İkiye bölündükten sonra Lefkoşa’ların anılması da bazı pratik zorluklar getirmektedir. Ayrıntılı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Kenti veya kısaca KKTC Lefkoşa, veya mektupta anar gibi Lefkoşa KKTC yazmanın doğru görünmesine karşın uzun ve karmaşıktır. Bir başkası, Kuzey – Güney ayırımı yaparak Kuzey Lefkoşa olarak ifade etmek olabilir. Ancak makalede aksi bir durumla karşılaşılmadıkça KKTC Lefkoşa kentini “Lefkoşa” olarak anmak sadelik getirecek ve anlatım kolaylığı sağlayacaktır.
Ulaşım ağlarındaki bütünleşiklik ile özellikle yaya ulaşım yapısı arasında bir ilişki olduğunun çeşitli çalışmalarda vurgulanmış olması çok önemli ve ilgi çekicidir (Hillier ve diğerleri). Aynı etkinin, son zamanlarda taşıt ulaşım ağları üzerinden inceleyen (Figueiredo ve Amorim, Turner, Paul, Pereira, Holanda, Barros, Ciravoğlu vd.) ve bu bakışla yapılmış çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmada ise Lefkoşa'nın ulaşım ağları mekan dizimi yöntemi ile analiz edilmiş ve kentin bu bağlamda yapısı irdelenmiş, kentsel bütünleşikliğin geliştirilebilirliği modellemeler aracılığıyla incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel bütünleşiklik, Lefkoşa ulaşım ağı, topo-geometrik mekan dizimi analizi, erişilebilirlik, sosyal bütünleşiklik


Hasan Zafersoy, Harun Batırbaygil. Urban Integrity: The City of Nicosia, Turkish Republic Of Northern Cyprus. Megaron. 2014; 9(4): 289-311

Corresponding Author: Hasan Zafersoy, K.K.T.C.


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale