YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 2 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Çevresel Kent Kimliği Üzerine Mekânsal Bir Okuma/ Kültürel Miras Olarak Pulların Kent Belleğindeki Yeri
A Spatial Reading on Environmental Urban Identity/ The Place of Stamps as Cultural Heritage in Urban Memory
Yelda Durgun Şahin
doi: 10.14744/megaron.2022.90592  Sayfa 0

2.
Tarihi Kentsel Peyzaj (Historic Urban Landscape -HUL) Yaklaşımı Perspektifinde “İzmir Tarihi Liman Kenti”nde Planlama ve Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Katılımcı Bir Model Üzerine Düşünmek
Considering A Participatory Model For Planning And Conservation Of Cultural Heritage In "Izmir Historical Port City" In The Perspective Of Historical Urban Landscape (HUL) Approach
Funda Çatalbaş, Sibel ECEMIS KILIÇ
doi: 10.14744/megaron.2022.64624  Sayfa 0

3.
Investigating Mass-Space System to Reach an Optimal Model for Analyzing Visibility Among Buildings and Public Open Spaces Using Three-Dimensional Isovist
Amir Shakibamanesh, Mahdiyeh Kokabi
doi: 10.14744/megaron.2022.33410  Sayfa 0

4.
Yaya Tercihlerine Bağlı Farklı Gruplar Tarafından Sokak Geometrisinin Algısal Değerlendirilmesi
Perceptual Evaluation of Street Geometry by Different Groups Based on Pedestrian Preferences
Leila Akbarishahabi
doi: 10.14744/megaron.2022.03411  Sayfa 0

5.
Kentsel Mekân Kalitesinin Ölçülmesinde Mekân Dizimi ve PPS Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Analizi: İstanbul, Beyazıt Örneği
The Comparative Analysis of Space Syntax And PPS Approaches In Measuring Quality Of Urban Space: The Case of Beyazıt District, Istanbul
İmran Gümüş, Buse Açık Etike, İstem Seçkin Parlakyıldız Köse
doi: 10.14744/megaron.2022.79095  Sayfa 0

6.
Osmanlı mimarlığında Batı etkili yapıların öncü örneği; Yıldız Sarayı "Çit Kasrı" ve geçirdiği onarımlar
The leading example of Western-influenced buildings in Ottoman architecture; “Çit Kasrı” at Yıldız Palace and its repairs
Ayten Erdem, Nevzat İlhan
doi: 10.14744/megaron.2022.60252  Sayfa 0

7.
Tarihi Bağlamda Kentsel Tasarım; Tebriz Sahibabad Meydanın Yenileme Projesinin Değerlendirilmesi
Urban design in a Historic Context; Evaluation of the Renovation Project of Sahibabad Meydan in Tabriz
Meysam Soleimani
doi: 10.14744/megaron.2022.53323  Sayfa 0

MAKALE (TEZDEN)
8.
Hibrit Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin Mekânsal Analizi İçin Yöntem Önerisi
Methodology for Spatial Analysis of Hybrid Renewable Energy Potential
Ahmet Şekeroğlu, Demet Erol
doi: 10.14744/megaron.2022.26097  Sayfa 0© 2022 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale