YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 16 Sayı: 1 Yıl : 2021

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Kapak-İçindekiler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Üniversite Yerleşkesi Dış Mekanlarının Kapsayıcılığı için Performans Değerlendirme Aracı
A Performance Evaluation Tool for Inclusiveness in University Campus Outdoor Spaces
İlkay Dinç Uyaroğlu
doi: 10.14744/megaron.2021.35336  Sayfa 0

2.
Mimarlık bölümü birinci sınıf öğrencilerinin kendi problem çözme becerilerine dair algılarının dikkat ve görsel-mekânsal becerileri ile ilişkisi üzerine bir araştırma
A Research on the relationship between problem-solving appraisal, attention, and visuospatial skills of first-year architecture students
Aktan Acar, Şebnem A. Soysal Acar, Elif Ünver
doi: 10.14744/megaron.2021.98623  Sayfa 0

3.
Mimari Akustikte Kulaklıkla Yapılan Dinleme Testleri için Ses Düzeyi Kalibrasyonu Üzerine Bir Çalışma
A Study on Sound Level Calibration For Listening Tests Performed with Headphones in Architectural Acoustics
Ezgi Türk Gürkan, Zerhan Yüksel Can
doi: 10.14744/megaron.2021.56244  Sayfa 0

4.
Ofis Mekanındaki Evrimin Filmler Aracılığıyla Analiz Edilmesi
An Analysis of Evolution of the Workspace of Immaterial Labour Through Movies
Nihan Muş Özmen, Burak Asiliskender
doi: 10.14744/megaron.2021.70431  Sayfa 0

5.
Kırsal Peyzajların Değişimlerinin Nedenleri Ve Etkilerinin Analizi: Doğu Karadeniz – Ordu İli Örneği
Analyzing The Causes And Effects Of Rural Landscape Changes: The Case of The Ordu Province Of Eastern Black Sea Basin (Turkey)
BERNA DIKÇINAR SEL
doi: 10.14744/megaron.2021.44520  Sayfa 0

6.
Havalimanı Terminal Binalarında Sürdürülebilirliğin LEED Sertifikası Çerçevesinde İrdelenmesi
Examination of Sustainability in Airport Terminal Buildings within the Framework of LEED Certificate
Figen Çelik, Ş. Tülin Görgülü
doi: 10.14744/megaron.2021.62447  Sayfa 0

7.
Revzenlerin Yapım Teknikleri, Bozulmaları ve Restorasyon Sorunları
Manufacturing Techniques, Deterioration, and Restoration Problems of Traditional Gypsum Windows
drahşan uğuryol, MEHMET UĞURYOL
doi: 10.14744/megaron.2021.87360  Sayfa 0

8.
Restorasyon İçin Kamu İhalelerinde Fiyat Dışı Unsurlar Ve Neues Müzesi Örneği İle Bir Karşılaştırma
Non-Price Criteria In Public Tenders For Restoration And A Comparison With Neues Museum Case
Erkan Kambek, Gülsün Tanyeli
doi: 10.14744/megaron.2021.68094  Sayfa 0

9.
İbrahim Paşa Mahallesinde Bir Grup Geleneksel Erzurum Evi Üzerine Plan Restitüsyonu Denemesi
Plan Restitution Trial on a Group of Traditional Erzurum Houses in İbrahim Paşa District
Emriye Kazaz
doi: 10.14744/megaron.2021.85520  Sayfa 0

10.
Konutta Esnekliğin Serbest Sınıflama Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Reviewing Flexibility in Housing with Free Sorting Method
Melisa Diker, M. Tolga Akbulut
doi: 10.14744/megaron.2021.34976  Sayfa 0

11.
Tarihi Mahalle Sakinlerinin Yere Bağlılığının Turizm Desteği Üzerindeki Etkisi
The impact of place attachment of historical neighborhood residents on the tourism support
Aslı Altanlar
doi: 10.14744/megaron.2021.90236  Sayfa 0
Makale Özeti

12.
Mimarlık Eğitiminde Depremin Yeri ve Depremin Eğitsel Boyutu: Küresel Gündem ve Türkiye Bağlamı Üzerine Bir Değerlendirme
The Place of Earthquake in Architectural Education and the Educational Dimension of the Earthquake: An Evaluation of the Global Agenda and Turkey Context
Ayla Ayyıldız Potur, Haşim Metin
doi: 10.14744/megaron.2020.94210  Sayfa 0

13.
Basit Plan Formlu Binalarda Rüzgar Akış Analizi
Wind Flow Analysis on Simple plan-shaped Buildings
Tuğba İnan Günaydın
doi: 10.14744/megaron.2021.99975  Sayfa 0© 2021 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale