YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 1 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Uygulamadaki Dış Duvar Tiplerinin Enerji Performansı Açısından Karşılaştırmalı Analizi
A Comparative Analysis of Energy Performance for External Wall Types in Practice
Sevgül Limoncu, Seda Serbest Yenidünya
doi: 10.14744/megaron.2022.56492  Sayfa 0

2.
Hakikat-Sonrası Çağda Mimarlık Kuramı Üzerine Yeni-Yapısalcı Bir Perspektif: Mimar-Öznenin Yeniden İnşası
A Neo-Structuralist Perspective on Architectural Theory of Post-Truth Era: Re-Constructing The Architect-Subject
Rabia Çiğdem Çavdar
doi: 10.14744/megaron.2022.99835  Sayfa 0

3.
Türkiye'de mimarlık araştırmalarına yönelik bir inceleme
An analysis of architectural research in Turkey
Gizem Alataş Temel, Ruşen Yamaçlı
doi: 10.14744/megaron.2022.27790  Sayfa 0

4.
İstanbul Metropoliten Alanında Nüfus Hareketliliğinin Dinamikleri
Dynamics of Population Mobility in Istanbul Metropolitan Area
Fikret Zorlu, Ali Cenap Yoloğlu
doi: 10.14744/megaron.2022.87854  Sayfa 0

5.
Beyoğlu’nda çok işlevli yarı kamusal mekânlar; Pasajlar, Geçitler, Çıkmazlar, Siteler
Multifunctional semi-public spaces in Beyoğlu; Arcades, Passages, Dead Ends, Sites
Ayşe Derin Öncel
doi: 10.14744/megaron.2022.65390  Sayfa 0

6.
Riskli Oyun ve Macera Oyun Alanları
Risky Play and Adventure Playgrounds
Okşan Tandoğan
doi: 10.14744/megaron.2022.63496  Sayfa 0

7.
Kentsel Kıyı Alanlarında Taşkın Riskine Yönelik Uyum Stratejilerini İzmir Karşıyaka Kıyı Bandı Örneği İle Değerlendirmek
Assessing Adaptation Strategies Against Flood Risk In Urban Coastal Areas Through Izmir Karsıyaka Coastline Case
Çağla Ercanlı, GOKÇEÇIÇEK SAVASIR
doi: 10.14744/megaron.2022.46666  Sayfa 0© 2022 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale