YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Yayın Kurulu

Yayın Kurulu

MEGARON / Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi E-Dergisi

Genel Yayın Yönetmeni
Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK (Dekan)
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Editörler

Prof. Dr. Ayşen Ciravoğlu
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye
[email protected]


Prof. Dr. Sırma Ramazanoğulları TURGUT
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul, Türkiye
[email protected]


Yardımcı Editörler

Doç. Dr. Gökçe Tuna Taygun
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye
[email protected]


Doç. Dr. Esin Özlem Aktuğlu Aktan
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul, Türkiye
[email protected]


Yayın Kurulu

Prof. Dr. Nilgün Erkan
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul, Türkiye
[email protected]


Doç. Dr. Senem Kozaman Aygün
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul, Türkiye
[email protected]


Doç. Dr. F.Pınar Arabacıoğlu 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye
[email protected]


Doç. Dr. Kunter Manisa
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye
[email protected]


Doç. Dr. İrem Gençer
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye
[email protected]


Doç. Dr. Şensin Aydın Yağmur
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye
[email protected]


Doç. Dr. Polat Darçın
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye
[email protected]


Doç. Dr. Işıl Çokuğraş Bağdatlıoğlu
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye


Doç. Dr. Mehmet Doruk ÖZÜGÜL
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul, Türkiye
[email protected]


Asst. Prof. Tuğçe Şimşekalp Ercan
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye
[email protected]


Asst. Prof. Mehmet Uğuryol
Yıldız Teknik Üniversitesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Erdem Okumuş
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Bilimsel Danışma Kurulu

Ali Madanipour
Newcastle Üniversitesi, İngiltere

Ana Rita Pereira Roders 
Eindhoven Teknoloji Üniversitesi, Hollanda

Anna Geppert 
Paris- Sorbonne Üniversitesi, Fransa

Ashraf Salama
Katar Üniversitesi, Katar

Asuman Türkün
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul, Türkiye

Ayda Eraydın
ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara, Türkiye

Ayfer Aytuğ
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye

Ayşe Nur Ökten
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul, Türkiye

Birgül Çolakoğlu
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye

Can Binan
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye

Cengiz Can
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye

Çiğdem Polatoğlu
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye

Fatma Ünsal
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Universitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul, Türkiye

Görün Arun
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Yapı Bilgisi Bölümü, İstanbul, Türkiye

Gül Koçlar Oral
İstanbul Teknik Üniversitesi,Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye

Gülay Zorer Gedik
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye

Henri Achten
Çek Teknik Üniversitesi, Çek Cumhuriyeti

İclal Dinçer
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul, Türkiye

İlhan Tekeli
ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara, Türkiye

John Lovering
Cardiff Üniversitesi, İngiltere

Jorge M. Gonçalves 
Instituto Superior Técnico, İspanya

Müjgan Şerefhanoğlu Sözen
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Yapı Bilgisi Bölümü, İstanbul, Türkiye

Neslihan Dostoğlu
Kültür Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye

Nevra Ertürk
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, İstanbul, Türkiye

Nur Urfalıoğlu
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Tarihi Bölümü, İstanbul, Türkiye

Nuran Kara Pilehvarian
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Tarihi Bölümü, İstanbul, Türkiye

Simin Davoudi
Newcastle Üniversitesi, İngiltere

Tülin Görgülü
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye

Tuna Taşan Kok
Amsterdam Universitesi, Hollanda

Willem Salet 
Amsterdam Universitesi, Hollanda

Zehra Canan Girgin
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Yapı Bilgisi Bölümü, İstanbul, Türkiye.

Zekiye Yenen
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul, Türkiye

Zeynep Ahunbay
İstanbul Teknik Üniversitesi,Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye

Zeynep Enlil
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul, Türkiye

Megaron Önceki Editör ve Yayın Kurulları

© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale