YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web

Amaç ve Kapsam

Megaron / Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi E-Dergisi,mimarlık ve planlama alanlarında ulusal ve uluslararası akademik içerikli çalışmaları yayınlayan hakemli, bilimsel bir dergidir.  Dergi, ulusal ve uluslararası özgünlüğünü ortaya koyan, ilgili literatüre katkısı belirli, sonuçları belirli yöntemlerle ele alınmış ve kanıtlanmış özgün araştırma çalışmalarını yayımlamayı amaçlamaktadır. Dergideki yazıların, mimarlık ve planlama alanındaki güncel konularla yüzleşmesi ve bu konular hakkındaki bilimsel tartışmaları teşvik etmesi beklenmektedir.  Dergide veri analizi, araştırma özeti, teknik rapor, anket sonucu, istatistiksel çalışmalar, derlemelere ve yüksek lisans tezlerinden üretilmiş makalelere yer verilmemektedir. Yılda dört kez, internet ortamında, açık erişimli ve E-ISSN 1309-6915 kodu ile elektronik dergi olarak yayımlanmaktadır.

Megaron Dergisi şu indekslerde listelenmektedir:

Web of Science (2016 tarihinden itibaren), Emerging Sources Citation Index (ESCI) (2016 tarihinden itibaren), Avery Index to Architectural Periodicals (AIAP) (2010 tarihinden itibaren), TÜBİTAK tarafından ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı listelerinde “Ulusal Hakemli Dergi” olarak (2010 tarihinden itibaren), EBSCO Host Art & Architecture Complete (2006 tarihinden itibaren), Arts Premium Collection (2006 tarihinden itibaren), ProQuest Central (2019 tarihinden itibaren), ProQuest Central Essentials (2019 tarihinden itibaren), ProQuest One Academic (2019 tarihinden itibaren), SciTech Premium Collection (2019 tarihinden itibaren), ERIH PLUS (2019 tarihinden itibaren), DOAJ (2018 tarihinden itibaren), Gale/Cengage Learning (2011 tarihinden itibaren), ASOS Index (2013 tarihinden itibaren), and Ulrich’s (2014 tarihinden itibaren)

Derginin yayın politikası ve süreçleri Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics-COPE) ve Ulusal Bilgi Standartları Örgütü (NISO) yönergelerini takip eder.

Megaron açık erişimli bir dergidir. Makale gönderme, makale işlemleri ve yayın için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Online olarak derginin web sayfasından yazılara ücretsiz olarak ulaşılmaktadır. Tüm makaleler için teknik şartname ve gerekli formlar http://www.megaronjournal.com/ web sayfasından temin edinilebilmektedir.

© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale