YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 18 Issue: 4
Year: 2023

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
An Assessment Of Street Design With Universal Design Principles: Case In Aswan / As-Souq [Megaron]
Megaron. 2016; 11(4): 616-628 | DOI: 10.5505/megaron.2016.98704  

An Assessment Of Street Design With Universal Design Principles: Case In Aswan / As-Souq

Mai Eid Khalil Ahmed, Aslı Sungur Ergenoğlu
Yıldız Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture

The street is the backbone of the successful community. The design of an urban street should accommodate all people. This study focuses on the concept of “Universal Design for streets and outdoor spaces”. Besides, illustrates the basic considerations for “urban street design”. In the paper a case study, to examine urban public space, focusing on universal design is presented. The case study was conducted in AS-Souq street, Aswan, Egypt. For the case study, a descriptive research methodology was used. The field research encompassed: "questionnaire” as a quantitative technique and "observations” as qualitative strategies. A questionnaire was conducted in August 2015 with 330 respondents in total. The statistical analysis of survey questionnaire was achieved by using SPSS program. Discussing the findings of the case study is thought to lead a way to other public spaces specifically streets to be more inclusive in design. This study confirms that applying UD as a strategy ensures equal and democratic rights in society for all, consequently encouraging full participation in social life by ensuring access to and usability of all aspects of society, including the built environment, thus improving “quality of life” in the urban fabric and the entire community.

Keywords: Public space, Universal Design principles, As-souq street


Evrensel Tasarım İlkeleri Bağlamında Cadde Tasarımı Üzerine Bir Değerlendirme: Asvan / As-Souq Örneği

Mai Eid Khalil Ahmed, Aslı Sungur Ergenoğlu
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Bu çalışma “Sokaklar ve Diğer Açık Alanlar için Evrensel Tasarım” kavramı üzerinde yoğunlaşmıştır. Çalışma aynı zamanda “ sokak tasarımı” ile ilgili birtakım temel düşüncelere de değinmektedir. Bu çalışma için evrensel tasarım bağlamında, kentsel kamu alanlarının bir parçası olan sokakları incelemek üzere Mısır-Asvan’daki AS-Souq Caddesi'nde bir alan çalışması uygulanmıştır. Çalışmanın nicel yöntemi olarak “anket”, nitel yöntemi olarak ise “gözlem” kullanılmıştır. 2015 yılının Ağustos ayında toplam 330 katılımcıya bir anket uygulanmıştır. Anket sonuçlarının istatistik değerlendirmeleri SPSS programı ile yapılmıştır. Makalede, çalışma sonuçları ayrıntılı biçimde sunulmaktadır. Bu çalışma aynı zamanda şunu göstermiştir ki; Evrensel Tasarımın strateji olarak benimsenmesi, toplumdaki herkese eşit hakların sunulmasını ve demokratik bir ortamın oluşmasını sağlamaktadır. Böylelikle herkesin toplum hayatına katılımı teşvik edilmekte, yapılı çevre de dahil olmak üzere her alana erişimi sağlanmakta ve kentsel doku ve tüm toplumda “yaşam kalitesi”ni arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kamu alanı, Evrensel Tasarım İlkeleri, As-souq Caddesi


Mai Eid Khalil Ahmed, Aslı Sungur Ergenoğlu. An Assessment Of Street Design With Universal Design Principles: Case In Aswan / As-Souq. Megaron. 2016; 11(4): 616-628

Corresponding Author: Mai Eid Khalil Ahmed, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale