YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
An Analysis of User Satisfaction in Relation with Sense of Belonging in High Income Housing: Ataköy Case [Megaron]
Megaron. 2019; 14(Özel Sayı): 39-52 | DOI: 10.14744/megaron.2019.95815  

An Analysis of User Satisfaction in Relation with Sense of Belonging in High Income Housing: Ataköy Case

Tülin Barutçular1, Neslihan Dostoğlu2
1Faculty of Architecture, Department of Architecture, İstanbul Kültür University, İstanbul
2Faculty of Architecture, İstanbul Kültür University, İstanbul

Housing choice and satisfaction are among the most important factors for users in housing areas. Istanbul Ataköy is one of the areas where housing satisfaction is at the highest level in many respects. This area, which has expanded over time with new buildings, is still very instructive for researchers, although various studies on satisfaction have been carried out in the past. In this study, the aim is to obtain new data by means of Ataköy Konakları, which was completed in 2006 and has been in use for twelve years, and Yalı Ataköy which was completed in 2016 and has been in use for two years. Satisfaction and sense of belonging in Ataköy are intertwined concepts. While Neighborliness is seen as a value that is important, it also affects settlement decisions. In this respect, Ataköy is a very special region. A phenomenological approach has been adopted in the research and by means of in-depth interviews, taking the answers of the users directly, the concepts of neighborhood, neighborliness, satisfaction and belonging have been interpreted.

Keywords: Sense of belonging, Ataköy-İstanbul; user satisfaction.


Üst Gelir Grubu Konutlarda Kullanıcı Memnuniyetinin Aidiyet Üzerinden İncelenmesi: Ataköy Örneği

Tülin Barutçular1, Neslihan Dostoğlu2
1İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
2stanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul

Konut kullanıcıları için konut seçimi ve memnuniyeti en önemli yaşamsal faktörlerden biridir. İstanbul Ataköy yerleşimi birçok bakımdan konut memnuniyetinin üst düzeyde olduğu semtlerden biridir. Alanda önceki yıllarda memnuniyet üzerine çeşitli çalışmalar yapılmış olmakla birlikte zaman içinde yeni binalarla genişleyen bu alan hala araştırmacılar için öğretici bir önemdedir. Araştırmada, Ataköy’de 2006 yılında teslim edilen ve on iki yıldır kullanılan “Ataköy Konakları” ile 2016’da teslim edilen ve iki yıldır kullanılan “Yalı Ataköy” siteleri üzerinden, yeni veriler elde edilmesi hedeflenmiştir. Ataköy’de memnuniyet ve yere aidiyet birbiri içine geçmiş kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Komşuluk önem verilen bir değer olarak ortaya çıkarken, yerleşim kararlarını da etkilemektedir. Bu açıdan bölge özellikli bir bölgedir. Araştırmada fenomenolojik bir yaklaşım benimsenmiş; derinlemesine görüşmelerle kullanıcıların yanıtları doğrudan alınarak mahalle, komşuluk, memnuniyet ve yere aidiyet kavramları yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aidiyet, Ataköy-İstanbul; kullanıcı memnuniyeti.


Tülin Barutçular, Neslihan Dostoğlu. An Analysis of User Satisfaction in Relation with Sense of Belonging in High Income Housing: Ataköy Case. Megaron. 2019; 14(Özel Sayı): 39-52

Corresponding Author: Tülin Barutçular, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale