YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Urban Growth Management System for Sample Cities of Turkey and İstanbul [Megaron]
Megaron. 2017; 12(3): 429-442 | DOI: 10.5505/megaron.2017.94547  

Urban Growth Management System for Sample Cities of Turkey and İstanbul

Ahmet Seydanlıoğlu, Sırma Turgut
Department of City Planning, Yıldız Technical University, İstanbul, Turkey

Urban growth management ensures healthy development in urban areas that transform quickly. Urban growth management does not have any marketing goals; the goal is to establish the necessary relation among planning, space, and users. The most common objective of urban growth management is a sustainable urban future to ensure a balance. Planning and management problems are solved by urban growth management system. An urban growth management system includes an urban growth management department and spatial data infrastructure of the urban growth management and portal software.

Keywords: Growth management, urban growth/development, urban growth management.


Türkiye Kentleri İçin Kentsel Büyüme Yönetimi Sistemi ve İstanbul Örneği

Ahmet Seydanlıoğlu, Sırma Turgut
Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehircilik Ana Bilim Dalı, İstanbul

Kentler; uygun çevre koşullarının sunduğu avantajlar çerçevesinde doğarlar ve büyümelerini mevcut ulaşım ve altyapı sistemlerini, iş olanaklarını, güvenlik, eğitim ve sağlık hizmetlerini geliştirme yoluyla kendileri başlatırlar, ilgili mevzuat ve planlama hiyerarşisi ile büyümelerine yön verirler. Kentsel büyümenin kontrol edilememesi durumunda çeşitli sorunlar oluşmaya başlar ve bu sorunlar ilerleyerek birey ve toplum refahını olumsuz yönde etkileyen, çözümü zor bir hal alır. Birey ve toplum refahını doğrudan etkileyen kentsel büyümeye, sorunlar çözümsüz bir hal almadan yetki karmaşası ve bireysellikten uzak, eşitlikçi bir sistem ile yön verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Büyüme yönetimi, kentsel büyüme/gelişme, kentsel büyüme yönetimi.


Ahmet Seydanlıoğlu, Sırma Turgut. Urban Growth Management System for Sample Cities of Turkey and İstanbul. Megaron. 2017; 12(3): 429-442

Corresponding Author: Ahmet Seydanlıoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale